اوقات شرعی به افق کنگاور
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی کنگاور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگاور

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیر ماه به افق کنگاور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2206:0613:2017:0620:3420:5521:5300:28
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2307:0614:2018:0721:3421:5522:5301:28
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2308:0715:2119:0722:3422:5523:5302:29
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2309:0716:2120:0723:3523:5500:5303:29
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2410:0717:2121:0700:3500:5501:5304:29
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2411:0718:2122:0801:3501:5502:5305:29
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2412:0819:2123:0802:3502:5603:5306:30
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2513:0820:2200:0803:3503:5604:5307:30
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2514:0921:2201:0804:3504:5605:5308:30
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2615:0922:2202:0805:3505:5506:5309:30
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2616:0923:2203:0906:3506:5507:5310:31
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2717:1000:2204:0907:3507:5508:5311:31
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2818:1001:2305:0908:3508:5509:5212:31
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2819:1102:2306:0909:3409:5510:5213:31
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2920:1103:2307:0910:3410:5511:5214:32
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3021:1204:2308:0911:3411:5512:5215:32
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3022:1205:2309:0912:3412:5413:5116:32
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3123:1306:2310:1013:3413:5414:5117:32
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3200:1307:2311:1014:3314:5415:5018:33
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3301:1408:2412:1015:3315:5316:5019:33
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3402:1509:2413:1016:3316:5317:4920:33
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3403:1510:2414:1017:3217:5318:4921:33
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3504:1611:2415:1018:3218:5219:4822:34
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3605:1612:2416:1019:3219:5220:4823:34
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3706:1713:2417:1020:3120:5121:4700:34
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3807:1814:2418:1021:3121:5122:4601:34
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3908:1815:2419:1022:3022:5023:4602:35
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4009:1916:2420:1023:3023:5000:4503:35
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4110:2017:2521:1000:2900:4901:4404:35
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4211:2018:2522:1001:2801:4802:4305:35
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4312:2119:2523:1002:2802:4803:4306:35