اوقات شرعی به افق کنگاور
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی کنگاور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کنگاور

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کنگاور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1113:1517:0120:1920:3921:3400:26
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1114:1518:0121:1921:3922:3501:26
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1015:1519:0122:2022:4023:3602:26
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1016:1520:0123:2123:4100:3603:26
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:0917:1521:0100:2200:4201:3704:26
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:0918:1522:0101:2201:4202:3805:26
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:0819:1523:0202:2302:4303:3906:26
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:0820:1600:0203:2403:4404:4007:26
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:0721:1601:0204:2404:4405:4108:26
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:0722:1602:0205:2505:4506:4209:26
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:0723:1603:0206:2506:4607:4210:26
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0600:1604:0207:2607:4608:4311:26
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0601:1605:0308:2708:4709:4412:26
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0602:1606:0309:2709:4810:4513:26
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0603:1707:0310:2810:4811:4514:26
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0604:1708:0311:2811:4912:4615:26
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0505:1709:0312:2912:4913:4716:26
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0506:1710:0413:2913:5014:4717:26
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0507:1711:0414:3014:5015:4818:26
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0508:1812:0415:3015:5116:4819:26
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0509:1813:0416:3116:5117:4920:26
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0510:1814:0417:3117:5218:4921:26
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0511:1815:0518:3118:5219:5022:27
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0512:1816:0519:3219:5320:5023:27
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0513:1917:0520:3220:5321:5100:27
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0514:1918:0521:3321:5322:5101:27
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0515:1919:0522:3322:5423:5202:27
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0516:1920:0623:3323:5400:5203:27
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0617:1921:0600:3300:5401:5204:28
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0618:2022:0601:3401:5402:5205:28
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0619:2023:0602:3402:5503:5306:28