اوقات شرعی به افق کرمانشاه
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی کرمانشاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کرمانشاه

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کرمانشاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1513:1817:0420:2220:4221:3700:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1514:1918:0421:2321:4322:3801:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1415:1919:0422:2322:4323:3802:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1416:1920:0423:2423:4400:3903:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1317:1921:0400:2500:4501:4004:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1318:1922:0501:2501:4502:4105:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1219:1923:0502:2602:4603:4206:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1220:1900:0503:2703:4704:4307:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1221:1901:0504:2704:4805:4408:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1122:1902:0505:2805:4806:4409:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1123:2003:0506:2906:4907:4510:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1100:2004:0607:2907:4908:4611:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1001:2005:0608:3008:5009:4712:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:1002:2006:0609:3009:5110:4713:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1003:2007:0610:3110:5111:4814:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1004:2008:0611:3111:5212:4915:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:1005:2109:0612:3212:5213:4916:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0906:2110:0713:3213:5314:5017:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0907:2111:0714:3314:5315:5118:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:0908:2112:0715:3315:5416:5119:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:0909:2113:0716:3416:5417:5220:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0910:2214:0817:3417:5518:5221:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0911:2215:0818:3518:5519:5322:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0912:2216:0819:3519:5620:5323:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0913:2217:0820:3520:5621:5400:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0914:2218:0821:3621:5622:5401:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0915:2319:0922:3622:5723:5402:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1016:2320:0923:3623:5700:5503:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1017:2321:0900:3700:5701:5504:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1018:2322:0901:3701:5802:5505:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1019:2423:0902:3702:5803:5506:32