اوقات شرعی به افق هلشی
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی هلشی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق هلشی

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی تیر ماه به افق هلشی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2806:1113:2417:0920:3720:5721:5500:32
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2807:1114:2418:0921:3721:5722:5501:32
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2808:1115:2419:0922:3722:5723:5502:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2909:1116:2420:1023:3723:5800:5503:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2910:1217:2421:1000:3700:5801:5504:33
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2911:1218:2522:1001:3701:5802:5505:33
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3012:1219:2523:1002:3702:5803:5506:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3013:1320:2500:1103:3703:5804:5507:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3114:1321:2501:1104:3704:5805:5508:34
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3115:1422:2502:1105:3705:5806:5509:34
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3216:1423:2603:1106:3706:5807:5510:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3217:1400:2604:1107:3707:5808:5511:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3318:1501:2605:1108:3708:5709:5412:35
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3419:1502:2606:1209:3709:5710:5413:35
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3420:1603:2607:1210:3710:5711:5414:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3521:1604:2708:1211:3711:5712:5315:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3622:1705:2709:1212:3612:5713:5316:36
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3723:1706:2710:1213:3613:5614:5317:36
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3700:1807:2711:1214:3614:5615:5218:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3801:1908:2712:1215:3515:5616:5219:37
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3902:1909:2713:1316:3516:5517:5120:37
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4003:2010:2714:1317:3517:5518:5121:37
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4104:2011:2715:1318:3418:5519:5022:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4105:2112:2816:1319:3419:5420:5023:38
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4206:2213:2817:1320:3420:5421:4900:38
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4307:2214:2818:1321:3321:5322:4801:38
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4408:2315:2819:1322:3322:5323:4802:38
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4509:2316:2820:1323:3223:5200:4703:39
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4610:2417:2821:1300:3200:5201:4604:39
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4711:2518:2822:1301:3101:5102:4505:39
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4812:2519:2823:1302:3002:5003:4506:39