اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی ماهیدشت کرمانشاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:46
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق ماهیدشت کرمانشاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:2806:1113:2517:1120:3820:5921:5600:33
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:2807:1214:2518:1121:3821:5922:5701:33
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:2908:1215:2519:1122:3822:5923:5702:34
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:2909:1216:2520:1123:3923:5900:5703:34
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:2910:1317:2621:1100:3900:5901:5704:34
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3011:1318:2622:1201:3901:5902:5705:34
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3012:1319:2623:1202:3902:5903:5706:35
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3113:1420:2600:1203:3903:5904:5707:35
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3114:1421:2601:1204:3904:5905:5708:35
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3215:1422:2702:1205:3905:5906:5709:35
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3216:1523:2703:1306:3906:5907:5610:36
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3317:1500:2704:1307:3907:5908:5611:36
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3418:1601:2705:1308:3908:5909:5612:36
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3419:1602:2706:1309:3809:5910:5613:36
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3520:1703:2807:1310:3810:5911:5614:37
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3621:1704:2808:1311:3811:5812:5515:37
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3622:1805:2809:1412:3812:5813:5516:37
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3723:1806:2810:1413:3813:5814:5417:37
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:3800:1907:2811:1414:3714:5815:5418:38
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:3901:1908:2812:1415:3715:5716:5419:38
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4002:2009:2813:1416:3716:5717:5320:38
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4003:2110:2914:1417:3617:5718:5221:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4104:2111:2915:1418:3618:5619:5222:39
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4205:2212:2916:1419:3519:5620:5123:39
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4306:2213:2917:1420:3520:5521:5100:39
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4407:2314:2918:1521:3521:5522:5001:39
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4508:2415:2919:1522:3422:5423:4902:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4609:2416:2920:1523:3423:5400:4903:40
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4710:2517:2921:1500:3300:5301:4804:40
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:4811:2618:2922:1501:3201:5202:4705:40
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4912:2619:2923:1502:3202:5203:4606:40