اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی ماهیدشت کرمانشاه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ماهیدشت کرمانشاه

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ماهیدشت کرمانشاه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1613:1917:0520:2320:4321:3800:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3807:1614:2018:0521:2421:4422:3801:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3708:1515:2019:0522:2422:4423:3902:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1516:2020:0523:2523:4500:4003:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1417:2021:0500:2600:4601:4104:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1418:2022:0601:2601:4602:4205:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3412:1319:2023:0602:2702:4703:4306:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:1320:2000:0603:2803:4804:4407:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1321:2001:0604:2804:4805:4408:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3215:1222:2002:0605:2905:4906:4509:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1223:2103:0606:2906:5007:4610:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3117:1200:2104:0707:3007:5008:4711:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:1101:2105:0708:3108:5109:4812:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3019:1102:2106:0709:3109:5210:4813:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1103:2107:0710:3210:5211:4914:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2921:1104:2108:0711:3211:5312:5015:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2922:1105:2209:0712:3312:5313:5016:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1106:2210:0813:3313:5414:5117:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:1007:2211:0814:3414:5415:5118:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2801:1008:2212:0815:3415:5516:5219:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2802:1009:2213:0816:3516:5517:5320:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1010:2314:0817:3517:5618:5321:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1011:2315:0918:3618:5619:5422:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:1012:2316:0919:3619:5720:5423:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:1013:2317:0920:3620:5721:5400:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1014:2318:0921:3721:5722:5501:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1115:2419:1022:3722:5823:5502:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1116:2420:1023:3723:5800:5503:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1117:2421:1000:3700:5801:5604:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1118:2422:1001:3801:5802:5605:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1119:2523:1002:3802:5903:5606:33