اوقات شرعی به افق قلعه شاهخانی
امروز : دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

امروز
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی قلعه شاهخانی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قلعه شاهخانی

سه شنبه
۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق قلعه شاهخانی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/2/1شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷05:1506:4413:2117:0219:5920:1821:0800:37
1397/2/2یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷06:1407:4214:2118:0221:0021:1922:0901:37
1397/2/3دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷07:1208:4115:2119:0222:0122:1923:1002:36
1397/2/4سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷08:1109:4016:2120:0323:0223:2000:1103:36
1397/2/5چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷09:0910:3917:2021:0300:0200:2101:1204:36
1397/2/6پنجشنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷10:0811:3818:2022:0301:0301:2202:1305:35
1397/2/7جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷11:0612:3719:2023:0302:0402:2303:1406:35
1397/2/8شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷12:0513:3620:2000:0303:0503:2404:1507:35
1397/2/9یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷13:0414:3421:2001:0304:0604:2505:1608:35
1397/2/10دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷14:0215:3322:2002:0305:0605:2506:1709:34
1397/2/11سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷15:0116:3223:2003:0306:0706:2607:1810:34
1397/2/12چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷15:5917:3100:1904:0307:0807:2708:1911:34
1397/2/13پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷16:5818:3001:1905:0308:0908:2809:2012:33
1397/2/14جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷17:5719:2902:1906:0309:1009:2910:2113:33
1397/2/15شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷18:5520:2803:1907:0310:1010:3011:2214:33
1397/2/16یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷19:5421:2704:1908:0411:1111:3012:2315:33
1397/2/17دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷20:5322:2605:1909:0412:1212:3113:2416:32
1397/2/18سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷21:5223:2506:1910:0413:1313:3214:2517:32
1397/2/19چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷22:5000:2507:1911:0414:1414:3315:2618:32
1397/2/20پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷23:4901:2408:1912:0415:1415:3416:2719:32
1397/2/21جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷00:4802:2309:1913:0416:1516:3517:2820:32
1397/2/22شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷01:4703:2210:1914:0417:1617:3618:2921:31
1397/2/23یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷02:4604:2111:1915:0418:1718:3619:3022:31
1397/2/24دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷03:4505:2012:1916:0419:1719:3720:3123:31
1397/2/25سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷04:4306:2013:1917:0420:1820:3821:3200:31
1397/2/26چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷05:4207:1914:1918:0521:1921:3922:3301:31
1397/2/27پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷06:4108:1815:1919:0522:2022:4023:3402:31
1397/2/28جمعه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷07:4009:1716:1920:0523:2123:4000:3503:30
1397/2/29شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷08:3910:1717:1921:0500:2100:4101:3604:30
1397/2/30یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷09:3811:1618:1922:0501:2201:4202:3705:30
1397/2/31دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷10:3712:1619:1923:0502:2302:4303:3806:30