اوقات شرعی به افق قزقبری
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قزقبری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزقبری

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزقبری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1613:2017:0520:2420:4421:3900:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1614:2018:0621:2421:4422:3901:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1515:2019:0622:2522:4523:4002:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3609:1516:2020:0623:2623:4600:4103:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3510:1417:2021:0600:2600:4701:4204:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1418:2022:0601:2701:4702:4305:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1319:2023:0602:2802:4803:4406:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3313:1320:2000:0603:2803:4904:4507:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:1221:2101:0704:2904:4905:4608:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1222:2102:0705:3005:5006:4609:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3116:1223:2103:0706:3006:5107:4710:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1100:2104:0707:3107:5108:4811:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3018:1101:2105:0708:3108:5209:4912:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:1102:2106:0809:3209:5210:4913:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2920:1103:2207:0810:3310:5311:5014:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1104:2208:0811:3311:5412:5115:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2822:1005:2209:0812:3412:5413:5116:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2823:1006:2210:0813:3413:5514:5217:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2800:1007:2211:0914:3514:5515:5318:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:1008:2212:0915:3515:5616:5319:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2702:1009:2313:0916:3516:5617:5420:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2703:1010:2314:0917:3617:5718:5421:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2704:1011:2315:0918:3618:5719:5522:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2705:1012:2316:1019:3719:5720:5523:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2706:1013:2417:1020:3720:5821:5600:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2707:1014:2418:1021:3721:5822:5601:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1015:2419:1022:3822:5823:5602:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1016:2420:1023:3823:5900:5703:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2710:1017:2421:1100:3800:5901:5704:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1118:2522:1101:3901:5902:5705:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1119:2523:1102:3903:0003:5706:33