اوقات شرعی به افق قزقبری
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قزقبری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزقبری

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزقبری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1613:2017:0520:2320:4321:3800:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1614:2018:0621:2421:4422:3901:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3708:1515:2019:0622:2522:4523:4002:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3609:1516:2020:0623:2523:4600:4103:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3510:1417:2021:0600:2600:4601:4204:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1418:2022:0601:2701:4702:4305:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3412:1319:2023:0602:2802:4803:4406:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3313:1320:2000:0603:2803:4804:4407:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1321:2101:0704:2904:4905:4508:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3215:1222:2102:0705:2905:5006:4609:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3116:1223:2103:0706:3006:5007:4710:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1200:2104:0707:3107:5108:4811:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3018:1101:2105:0708:3108:5209:4812:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1102:2106:0809:3209:5210:4913:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2920:1103:2107:0810:3210:5311:5014:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2921:1104:2208:0811:3311:5312:5115:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1005:2209:0812:3312:5413:5116:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2823:1006:2210:0813:3413:5514:5217:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2800:1007:2211:0814:3414:5515:5218:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1008:2212:0915:3515:5616:5319:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2702:1009:2313:0916:3516:5617:5420:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2703:1010:2314:0917:3617:5618:5421:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2704:1011:2315:0918:3618:5719:5522:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2705:1012:2316:1019:3719:5720:5523:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2706:1013:2317:1020:3720:5821:5500:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2707:1014:2418:1021:3721:5822:5601:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1015:2419:1022:3822:5823:5602:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1016:2420:1023:3823:5900:5703:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1017:2421:1100:3800:5901:5704:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1118:2522:1101:3801:5902:5705:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2712:1119:2523:1102:3902:5903:5706:33