اوقات شرعی به افق قزانچی
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی قزانچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزانچی

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزانچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1513:1917:0420:2220:4221:3700:30
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1514:1918:0421:2321:4322:3801:30
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1415:1919:0422:2422:4423:3902:30
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1416:1920:0523:2423:4400:4003:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1317:1921:0500:2500:4501:4104:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1318:1922:0501:2601:4602:4205:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1219:1923:0502:2602:4703:4206:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1220:1900:0503:2703:4704:4307:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1121:1901:0504:2804:4805:4408:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1122:2002:0605:2805:4906:4509:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1123:2003:0606:2906:4907:4610:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1000:2004:0607:2907:5008:4611:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1001:2005:0608:3008:5009:4712:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1002:2006:0609:3109:5110:4813:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1003:2007:0610:3110:5211:4914:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1004:2008:0711:3211:5212:4915:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:0905:2109:0712:3212:5313:5016:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:0906:2110:0713:3313:5314:5117:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:0907:2111:0714:3314:5415:5118:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2601:0908:2112:0715:3415:5416:5219:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:0909:2113:0816:3416:5517:5220:30
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:0910:2214:0817:3517:5518:5321:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:0911:2215:0818:3518:5619:5322:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:0912:2216:0819:3519:5620:5423:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0913:2217:0920:3620:5621:5400:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0914:2318:0921:3621:5722:5501:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0915:2319:0922:3622:5723:5502:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0916:2320:0923:3723:5700:5503:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0917:2321:0900:3700:5801:5604:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1018:2322:1001:3701:5802:5605:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1019:2423:1002:3702:5803:5606:32