اوقات شرعی به افق قزانچی
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی قزانچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قزانچی

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قزانچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1513:1917:0420:2220:4221:3700:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1514:1918:0421:2321:4322:3801:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:1415:1919:0522:2422:4423:3902:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1316:1920:0523:2423:4500:4003:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1317:1921:0500:2500:4501:4104:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1318:1922:0501:2601:4602:4205:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1219:1923:0502:2602:4703:4306:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1220:1900:0503:2703:4704:4307:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1121:1901:0504:2804:4805:4408:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1122:2002:0605:2805:4906:4509:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1123:2003:0606:2906:4907:4610:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1000:2004:0607:3007:5008:4711:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1001:2005:0608:3008:5109:4712:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1002:2006:0609:3109:5110:4813:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1003:2007:0710:3110:5211:4914:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:0904:2108:0711:3211:5212:4915:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:0905:2109:0712:3212:5313:5016:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:0906:2110:0713:3313:5314:5117:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:0907:2111:0714:3314:5415:5118:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:0908:2112:0815:3415:5416:5219:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:0909:2213:0816:3416:5517:5220:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:0910:2214:0817:3517:5518:5321:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:0911:2215:0818:3518:5619:5322:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:0912:2216:0819:3519:5620:5423:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:0913:2217:0920:3620:5721:5400:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:0914:2318:0921:3621:5722:5501:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0915:2319:0922:3622:5723:5502:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:0916:2320:0923:3723:5700:5503:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:0917:2321:0900:3700:5801:5604:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1018:2322:1001:3701:5802:5605:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:1019:2423:1002:3702:5803:5606:32