اوقات شرعی به افق چهارزبر
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی چهارزبر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چهارزبر

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چهارزبر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1713:2017:0520:2320:4321:3800:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3907:1714:2018:0521:2421:4422:3901:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3808:1615:2019:0522:2422:4423:3902:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3709:1616:2020:0623:2523:4500:4003:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3610:1517:2021:0600:2600:4601:4104:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1518:2022:0601:2701:4702:4205:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1419:2123:0602:2702:4703:4306:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3413:1420:2100:0603:2803:4804:4407:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1321:2101:0604:2804:4905:4508:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3315:1322:2102:0705:2905:4906:4509:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3216:1323:2103:0706:3006:5007:4610:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3217:1200:2104:0707:3007:5108:4711:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3118:1201:2105:0708:3108:5109:4812:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3119:1202:2206:0709:3109:5210:4813:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3020:1203:2207:0710:3210:5211:4914:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3021:1104:2208:0811:3311:5312:5015:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1105:2209:0812:3312:5413:5016:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2923:1106:2210:0813:3413:5414:5117:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2900:1107:2211:0814:3414:5515:5218:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2901:1108:2312:0815:3515:5516:5219:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1109:2313:0916:3516:5617:5320:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2803:1110:2314:0917:3517:5618:5321:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2804:1111:2315:0918:3618:5619:5422:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2805:1112:2316:0919:3619:5720:5423:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2806:1113:2417:0920:3720:5721:5500:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1114:2418:1021:3721:5822:5501:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1115:2419:1022:3722:5823:5502:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2809:1116:2420:1023:3823:5800:5603:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1117:2521:1000:3800:5801:5604:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1218:2522:1101:3801:5902:5605:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1219:2523:1102:3802:5903:5706:33