اوقات شرعی به افق چهارزبر
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چهارزبر

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چهارزبر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3906:1713:2017:0520:2320:4321:3800:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3907:1614:2018:0521:2421:4422:3901:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3808:1615:2019:0522:2522:4523:4002:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3709:1516:2020:0623:2523:4500:4103:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3610:1517:2021:0600:2600:4601:4104:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3511:1418:2022:0601:2701:4702:4205:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1419:2123:0602:2702:4703:4306:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3413:1420:2100:0603:2803:4804:4407:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3314:1321:2101:0604:2904:4905:4508:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3315:1322:2102:0705:2905:5006:4609:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3216:1323:2103:0706:3006:5007:4610:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3217:1200:2104:0707:3007:5108:4711:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3118:1201:2105:0708:3108:5109:4812:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3119:1202:2206:0709:3209:5210:4913:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3020:1203:2207:0710:3210:5311:4914:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3021:1104:2208:0811:3311:5312:5015:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1105:2209:0812:3312:5413:5116:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2923:1106:2210:0813:3413:5414:5117:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2900:1107:2311:0814:3414:5515:5218:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2901:1108:2312:0815:3515:5516:5219:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1109:2313:0916:3516:5617:5320:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2803:1110:2314:0917:3517:5618:5321:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2804:1111:2315:0918:3618:5719:5422:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2805:1112:2416:0919:3619:5720:5423:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2806:1113:2417:0920:3720:5721:5500:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1114:2418:1021:3721:5822:5501:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1115:2419:1022:3722:5823:5502:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2809:1116:2420:1023:3823:5800:5603:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1117:2521:1000:3800:5901:5604:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1218:2522:1101:3801:5902:5605:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1219:2523:1102:3802:5903:5706:33