اوقات شرعی به افق نفت شهر
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی نفت شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نفت شهر

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نفت شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2213:2517:0920:2720:4721:4200:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2214:2518:1021:2821:4822:4201:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2115:2519:1022:2922:4923:4302:36
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4309:2116:2520:1023:2923:4900:4403:36
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2017:2521:1000:3000:5001:4504:36
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2018:2522:1001:3101:5102:4605:36
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4112:1919:2523:1002:3102:5103:4706:36
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4013:1920:2500:1003:3203:5204:4807:36
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3914:1921:2601:1104:3304:5305:4808:36
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3915:1822:2602:1105:3305:5306:4909:36
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3816:1823:2603:1106:3406:5407:5010:36
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3817:1800:2604:1107:3407:5508:5111:36
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3718:1701:2605:1108:3508:5509:5212:36
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3719:1702:2606:1109:3609:5610:5213:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:1703:2607:1210:3610:5711:5314:36
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:1704:2708:1211:3711:5712:5415:36
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:1705:2709:1212:3712:5813:5416:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:1706:2710:1213:3813:5814:5517:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:1607:2711:1214:3814:5915:5518:37
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:1608:2712:1315:3915:5916:5619:37
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:1609:2813:1316:3917:0017:5720:37
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:1610:2814:1317:4018:0018:5721:37
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:1611:2815:1318:4019:0019:5822:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:1612:2816:1319:4020:0120:5823:37
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1613:2817:1420:4121:0121:5800:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1614:2918:1421:4122:0222:5901:38
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1615:2919:1422:4123:0223:5902:38
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1716:2920:1423:4200:0200:5903:38
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1717:2921:1500:4201:0302:0004:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1718:3022:1501:4202:0303:0005:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1719:3023:1502:4203:0304:0006:38