اوقات شرعی به افق نفت شهر
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی نفت شهر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نفت شهر

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نفت شهر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2213:2517:1020:2720:4721:4200:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2214:2518:1021:2821:4822:4301:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2115:2519:1022:2922:4923:4402:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2116:2520:1023:3023:5000:4403:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2017:2521:1000:3000:5001:4504:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4111:2018:2522:1001:3101:5102:4605:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:4012:1919:2523:1002:3202:5203:4706:36
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:4013:1920:2500:1003:3203:5204:4807:36
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3914:1921:2601:1104:3304:5305:4908:36
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3915:1822:2602:1105:3305:5406:4909:36
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3816:1823:2603:1106:3406:5407:5010:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:1800:2604:1107:3507:5508:5111:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3718:1701:2605:1108:3508:5509:5212:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3719:1702:2606:1209:3609:5610:5213:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:1703:2707:1210:3610:5711:5314:36
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3621:1704:2708:1211:3711:5712:5415:36
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:1705:2709:1212:3712:5813:5416:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:1606:2710:1213:3813:5814:5517:36
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:1607:2711:1214:3814:5915:5618:37
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:1608:2712:1315:3915:5916:5619:37
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:1609:2813:1316:3917:0017:5720:37
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:1610:2814:1317:4018:0018:5721:37
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:1611:2815:1318:4019:0119:5822:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:1612:2816:1319:4020:0120:5823:37
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1613:2917:1420:4121:0121:5800:37
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1614:2918:1421:4122:0222:5901:38
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1615:2919:1422:4123:0223:5902:38
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1716:2920:1423:4200:0201:0003:38
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1717:2921:1500:4201:0302:0004:38
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1718:3022:1501:4202:0303:0005:38
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1719:3023:1502:4203:0304:0006:39