اوقات شرعی به افق پسوه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی پسوه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پسوه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پسوه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1613:2517:1620:3520:5621:5300:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1614:2518:1621:3621:5622:5401:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1515:2619:1622:3622:5723:5502:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1416:2620:1623:3723:5800:5603:34
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1417:2621:1600:3800:5901:5704:34
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1318:2622:1701:3902:0002:5805:34
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1319:2623:1702:3903:0003:5906:34
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2713:1220:2600:1703:4004:0105:0007:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2614:1221:2601:1704:4105:0206:0108:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:1222:2602:1705:4106:0307:0209:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2516:1123:2703:1806:4207:0308:0310:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2417:1100:2704:1807:4308:0409:0411:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2418:1101:2705:1808:4309:0510:0412:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2319:1002:2706:1809:4410:0511:0513:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:1003:2707:1810:4411:0612:0614:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2221:1004:2708:1911:4512:0613:0715:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2222:1005:2809:1912:4613:0714:0716:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2123:0906:2810:1913:4614:0815:0817:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2100:0907:2811:1914:4715:0816:0918:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2101:0908:2812:2015:4716:0917:0919:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2002:0909:2813:2016:4817:0918:1020:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2003:0910:2914:2017:4818:1019:1021:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2004:0911:2915:2018:4819:1020:1122:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2005:0912:2916:2119:4920:1021:1123:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0913:2917:2120:4921:1122:1200:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0914:2918:2121:5022:1123:1201:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2008:0915:3019:2122:5023:1200:1302:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0916:3020:2123:5000:1201:1303:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2010:1017:3021:2200:5101:1202:1304:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:1018:3022:2201:5102:1203:1405:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:1019:3023:2202:5103:1304:1406:36