اوقات شرعی به افق سومار
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی سومار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سومار

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سومار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4506:2213:2417:0920:2620:4621:4000:36
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4407:2214:2418:0921:2721:4722:4101:36
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4408:2115:2419:0922:2822:4823:4202:36
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:4309:2016:2420:0923:2823:4800:4303:36
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:4210:2017:2421:0900:2900:4901:4404:36
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:4111:2018:2522:0901:3001:5002:4505:36
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:4112:1919:2523:0902:3002:5003:4606:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:4013:1920:2500:1003:3103:5104:4707:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3914:1821:2501:1004:3204:5205:4708:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3915:1822:2502:1005:3205:5206:4809:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3816:1823:2503:1006:3306:5307:4910:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3817:1700:2504:1007:3307:5408:5011:36
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3718:1701:2605:1008:3408:5409:5012:36
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3719:1702:2606:1109:3509:5510:5113:36
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3620:1703:2607:1110:3510:5511:5214:36
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3621:1704:2608:1111:3611:5612:5215:36
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3522:1605:2609:1112:3612:5713:5316:36
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3523:1606:2610:1113:3713:5714:5417:36
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3500:1607:2711:1114:3714:5815:5418:36
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3501:1608:2712:1215:3815:5816:5519:36
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3402:1609:2713:1216:3816:5917:5520:36
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3403:1610:2714:1217:3917:5918:5621:36
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3404:1611:2715:1218:3918:5919:5622:37
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3405:1612:2816:1319:3920:0020:5723:37
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1613:2817:1320:4021:0021:5700:37
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1614:2818:1321:4022:0122:5801:37
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1615:2819:1322:4023:0123:5802:37
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1616:2820:1323:4100:0100:5803:37
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1617:2921:1400:4101:0101:5904:38
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1718:2922:1401:4102:0202:5905:38
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3512:1719:2923:1402:4103:0203:5906:38