اوقات شرعی به افق سومار
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی سومار

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سومار

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سومار
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4506:2213:2417:0920:2720:4621:4100:36
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4407:2114:2418:0921:2721:4722:4201:36
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:4308:2115:2419:0922:2822:4823:4202:36
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:4309:2016:2420:0923:2923:4900:4303:36
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:4210:2017:2421:0900:2900:4901:4404:36
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:4111:1918:2522:0901:3001:5002:4505:36
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:4012:1919:2523:0902:3102:5103:4606:35
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:4013:1920:2500:1003:3103:5104:4707:35
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3914:1821:2501:1004:3204:5205:4708:35
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3915:1822:2502:1005:3205:5306:4809:35
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3816:1823:2503:1006:3306:5307:4910:36
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3717:1700:2504:1007:3407:5408:5011:36
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3718:1701:2605:1008:3408:5409:5112:36
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3719:1702:2606:1109:3509:5510:5113:36
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3620:1703:2607:1110:3510:5611:5214:36
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3621:1604:2608:1111:3611:5612:5315:36
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3522:1605:2609:1112:3612:5713:5316:36
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3523:1606:2610:1113:3713:5714:5417:36
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3500:1607:2711:1214:3714:5815:5418:36
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3501:1608:2712:1215:3815:5816:5519:36
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:3402:1609:2713:1216:3816:5917:5520:36
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:3403:1610:2714:1217:3917:5918:5621:36
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:3404:1611:2715:1218:3919:0019:5622:37
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:3405:1612:2816:1319:3920:0020:5723:37
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1613:2817:1320:4021:0021:5700:37
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1614:2818:1321:4022:0122:5801:37
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1615:2819:1322:4023:0123:5802:37
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1616:2920:1323:4100:0100:5803:37
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1617:2921:1400:4101:0201:5904:38
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1718:2922:1401:4102:0202:5905:38
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:3512:1719:2923:1402:4103:0203:5906:38