اوقات شرعی به افق میان راهان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی میان راهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میان راهان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میان راهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3506:1313:1717:0320:2120:4121:3600:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3407:1314:1718:0321:2121:4222:3701:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3308:1215:1719:0322:2222:4223:3802:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3209:1216:1720:0323:2323:4300:3903:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1117:1721:0300:2400:4401:3904:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1118:1722:0401:2401:4502:4005:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1019:1723:0402:2502:4503:4106:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2913:1020:1800:0403:2603:4604:4207:28
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:0921:1801:0404:2604:4705:4308:28
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2815:0922:1802:0405:2705:4706:4409:28
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:0923:1803:0406:2706:4807:4510:28
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0800:1804:0507:2807:4908:4511:28
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0801:1805:0508:2908:4909:4612:28
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0802:1806:0509:2909:5010:4713:28
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0803:1907:0510:3010:5011:4714:28
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2521:0704:1908:0511:3011:5112:4815:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0705:1909:0512:3112:5213:4916:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2423:0706:1910:0613:3113:5214:4917:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2400:0707:1911:0614:3214:5315:5018:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0708:2012:0615:3215:5316:5119:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0709:2013:0616:3316:5417:5120:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0710:2014:0717:3317:5418:5221:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2304:0711:2015:0718:3418:5419:5222:29
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2305:0712:2016:0719:3419:5520:5323:29
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2306:0713:2117:0720:3420:5521:5300:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0714:2118:0721:3521:5622:5301:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0715:2119:0822:3522:5623:5402:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2309:0716:2120:0823:3523:5600:5403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0717:2121:0800:3600:5601:5404:30
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0718:2222:0801:3601:5702:5505:30
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0819:2223:0802:3602:5703:5506:30