اوقات شرعی به افق میان راهان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی میان راهان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میان راهان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میان راهان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1313:1717:0320:2120:4121:3600:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1314:1718:0321:2221:4222:3701:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1215:1719:0322:2222:4223:3802:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1116:1720:0323:2323:4300:3903:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1117:1721:0300:2400:4401:4004:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1118:1722:0401:2401:4502:4105:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1019:1723:0402:2502:4503:4106:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:1020:1800:0403:2603:4604:4207:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:0921:1801:0404:2604:4705:4308:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0922:1802:0405:2705:4706:4409:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:0923:1803:0406:2806:4807:4510:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:0800:1804:0507:2807:4908:4511:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0801:1805:0508:2908:4909:4612:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2619:0802:1906:0509:2909:5010:4713:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0803:1907:0510:3010:5111:4814:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0704:1908:0511:3011:5112:4815:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0705:1909:0612:3112:5213:4916:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0706:1910:0613:3213:5214:5017:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0707:1911:0614:3214:5315:5018:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0708:2012:0615:3215:5316:5119:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0709:2013:0616:3316:5417:5120:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0710:2014:0717:3317:5418:5221:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0711:2015:0718:3418:5419:5222:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0712:2016:0719:3419:5520:5323:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0713:2117:0720:3420:5521:5300:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0714:2118:0721:3521:5622:5401:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0715:2119:0822:3522:5623:5402:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0716:2120:0823:3523:5600:5403:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0717:2221:0800:3600:5701:5504:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0818:2222:0801:3601:5702:5505:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0819:2223:0902:3602:5703:5506:30