اوقات شرعی به افق صحنه
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی صحنه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صحنه

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی تیر ماه به افق صحنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2406:0713:2117:0820:3520:5621:5400:29
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2407:0714:2118:0821:3521:5622:5401:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2408:0815:2219:0822:3622:5623:5402:30
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2409:0816:2220:0823:3623:5600:5403:30
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2510:0817:2221:0800:3600:5601:5404:30
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2511:0918:2222:0901:3601:5702:5405:30
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2612:0919:2223:0902:3602:5703:5406:31
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2613:0920:2300:0903:3603:5704:5407:31
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2714:1021:2301:0904:3604:5705:5408:31
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2715:1022:2302:0905:3605:5706:5409:31
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2816:1123:2303:1006:3606:5607:5410:32
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2817:1100:2304:1007:3607:5608:5411:32
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2918:1201:2405:1008:3608:5609:5312:32
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3019:1202:2406:1009:3509:5610:5313:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3020:1303:2407:1010:3510:5611:5314:33
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3121:1304:2408:1011:3511:5612:5315:33
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3222:1405:2409:1112:3512:5513:5216:33
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3223:1406:2410:1113:3513:5514:5217:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3300:1507:2511:1114:3414:5515:5118:34
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3401:1508:2512:1115:3415:5416:5119:34
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3502:1609:2513:1116:3416:5417:5020:34
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3603:1610:2514:1117:3317:5418:5021:35
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3704:1711:2515:1118:3318:5319:4922:35
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3705:1812:2516:1119:3319:5320:4923:35
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3806:1813:2517:1120:3220:5221:4800:35
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3907:1914:2518:1121:3221:5222:4701:35
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4008:2015:2619:1122:3122:5123:4702:36
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4109:2016:2620:1123:3123:5100:4603:36
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4210:2117:2621:1100:3000:5001:4504:36
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4311:2218:2622:1101:3001:5002:4405:36
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4412:2219:2623:1102:2902:4903:4406:37