اوقات شرعی به افق صحنه
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق صحنه

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خرداد ماه به افق صحنه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1213:1617:0220:2020:4021:3500:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1214:1618:0221:2121:4122:3601:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1115:1619:0222:2122:4123:3702:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1116:1620:0223:2223:4200:3803:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1017:1621:0200:2300:4301:3804:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1018:1622:0201:2301:4302:3905:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:0919:1723:0302:2402:4403:4006:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:0920:1700:0303:2503:4504:4107:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:0921:1701:0304:2504:4605:4208:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:0822:1702:0305:2605:4606:4309:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:0823:1703:0306:2606:4707:4310:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0800:1704:0307:2707:4808:4411:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0701:1705:0408:2808:4809:4512:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0702:1806:0409:2809:4910:4613:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0703:1807:0410:2910:4911:4614:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0704:1808:0411:2911:5012:4715:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0705:1809:0412:3012:5013:4816:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2423:0606:1810:0513:3013:5114:4817:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0607:1911:0514:3114:5115:4918:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0608:1912:0515:3115:5216:4919:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0609:1913:0516:3216:5217:5020:27
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2303:0610:1914:0517:3217:5318:5021:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2304:0611:1915:0618:3318:5319:5122:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2305:0612:2016:0619:3319:5420:5123:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2306:0613:2017:0620:3320:5421:5200:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0614:2018:0621:3421:5422:5201:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0615:2019:0722:3422:5523:5302:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2309:0716:2020:0723:3423:5500:5303:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2310:0717:2121:0700:3500:5501:5304:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2311:0718:2122:0701:3501:5602:5305:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0719:2123:0702:3502:5603:5406:29