اوقات شرعی به افق جیحون آباد
امروز : دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی جیحون آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جیحون آباد

سه شنبه
۳۰ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
چهارشنبه
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
پنجشنبه
۱ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
جمعه
۲ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
شنبه
۳ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
یکشنبه
۴ شهریور ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:55
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی مرداد ماه به افق جیحون آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/5/1دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷04:4606:2413:2617:1220:2920:4921:4400:37
1397/5/2سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷05:4707:2414:2618:1221:2821:4822:4301:37
1397/5/3چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷06:4808:2515:2619:1222:2822:4723:4202:38
1397/5/4پنجشنبه ۴ مرداد ۱۳۹۷07:4909:2616:2620:1223:2723:4700:4103:38
1397/5/5جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷08:5010:2617:2621:1200:2600:4601:4004:38
1397/5/6شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷09:5111:2718:2622:1201:2501:4502:3905:38
1397/5/7یکشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۷10:5212:2819:2623:1202:2502:4403:3806:38
1397/5/8دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷11:5313:2920:2600:1203:2403:4304:3707:38
1397/5/9سه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷12:5414:2921:2601:1104:2304:4305:3608:38
1397/5/10چهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷13:5515:3022:2602:1105:2205:4206:3509:39
1397/5/11پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷14:5616:3123:2603:1106:2106:4107:3410:39
1397/5/12جمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷15:5717:3100:2604:1107:2007:4008:3211:39
1397/5/13شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۷16:5818:3201:2605:1108:1908:3909:3112:39
1397/5/14یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷17:5919:3302:2606:1009:1909:3810:3013:39
1397/5/15دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷19:0020:3403:2607:1010:1810:3711:2914:39
1397/5/16سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷20:0121:3404:2608:1011:1711:3612:2815:39
1397/5/17چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷21:0322:3505:2609:1012:1612:3513:2716:39
1397/5/18پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷22:0423:3606:2510:0913:1513:3414:2517:39
1397/5/19جمعه ۱۹ مرداد ۱۳۹۷23:0500:3707:2511:0914:1314:3315:2418:39
1397/5/20شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷00:0601:3708:2512:0915:1215:3116:2319:39
1397/5/21یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷01:0702:3809:2513:0816:1116:3017:2120:39
1397/5/22دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷02:0803:3910:2514:0817:1017:2918:2021:39
1397/5/23سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷03:0904:4011:2515:0718:0918:2819:1922:39
1397/5/24چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷04:1005:4012:2416:0719:0819:2720:1723:39
1397/5/25پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷05:1106:4113:2417:0720:0720:2621:1600:39
1397/5/26جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷06:1207:4214:2418:0621:0621:2422:1501:39
1397/5/27شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷07:1308:4315:2419:0622:0522:2323:1302:39
1397/5/28یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷08:1409:4316:2420:0523:0323:2200:1203:39
1397/5/29دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷09:1510:4417:2321:0500:0200:2101:1104:39
1397/5/30سه شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۷10:1611:4518:2322:0401:0101:1902:0905:39
1397/5/31چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۷11:1712:4619:2323:0402:0002:1803:0806:38