اوقات شرعی به افق سرپل ذهاب
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی سرپل ذهاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرپل ذهاب

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرپل ذهاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4206:2013:2317:0920:2720:4721:4200:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4107:1914:2318:0921:2821:4822:4301:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1915:2319:0922:2822:4823:4402:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:1816:2320:0923:2923:4900:4503:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3910:1817:2421:0900:3000:5001:4504:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3811:1718:2422:1001:3001:5102:4605:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3712:1719:2423:1002:3102:5103:4706:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:1620:2400:1003:3203:5204:4807:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3614:1621:2401:1004:3204:5305:4908:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3515:1622:2402:1005:3305:5306:5009:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3516:1523:2403:1006:3406:5407:5010:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3417:1500:2504:1107:3407:5508:5111:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:1501:2505:1108:3508:5509:5212:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3319:1502:2506:1109:3509:5610:5313:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3320:1403:2507:1110:3610:5611:5314:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3221:1404:2508:1111:3611:5712:5415:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3222:1405:2509:1212:3712:5813:5516:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3123:1406:2610:1213:3713:5814:5517:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3100:1407:2611:1214:3814:5915:5618:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3101:1408:2612:1215:3815:5916:5619:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3102:1409:2613:1216:3917:0017:5720:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3103:1410:2614:1317:3918:0018:5821:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3004:1411:2715:1318:4019:0019:5822:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3005:1412:2716:1319:4020:0120:5823:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1413:2717:1320:4021:0121:5900:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1414:2718:1321:4122:0222:5901:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1415:2719:1422:4123:0200:0002:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3009:1416:2820:1423:4100:0201:0003:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1417:2821:1400:4201:0202:0004:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1418:2822:1401:4202:0303:0105:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1419:2823:1502:4203:0304:0106:36