اوقات شرعی به افق سرآب ذهاب
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی سرآب ذهاب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرآب ذهاب

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرآب ذهاب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:2013:2317:0920:2720:4721:4200:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1914:2318:0921:2821:4822:4301:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:4008:1915:2319:1022:2922:4923:4402:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3909:1816:2420:1023:2923:5000:4503:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3810:1717:2421:1000:3000:5001:4604:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1718:2422:1001:3101:5102:4705:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1719:2423:1002:3202:5203:4806:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3613:1620:2400:1003:3203:5304:4907:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1621:2401:1104:3304:5305:5008:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1522:2402:1105:3305:5406:5009:34
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3416:1523:2403:1106:3406:5507:5110:34
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1500:2504:1107:3507:5508:5211:34
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3318:1401:2505:1108:3508:5609:5312:34
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1402:2506:1109:3609:5610:5313:34
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3220:1403:2507:1210:3610:5711:5414:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1404:2508:1211:3711:5812:5515:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1405:2509:1212:3712:5813:5516:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3123:1406:2610:1213:3813:5914:5617:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1307:2611:1214:3814:5915:5718:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1308:2612:1315:3916:0016:5719:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1309:2613:1316:3917:0017:5820:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3003:1310:2614:1317:4018:0118:5821:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:3004:1311:2715:1318:4019:0119:5922:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:3005:1312:2716:1419:4120:0120:5923:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1313:2717:1420:4121:0222:0000:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1314:2718:1421:4122:0223:0001:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1315:2819:1422:4223:0200:0002:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:3009:1416:2820:1423:4200:0301:0103:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1417:2821:1500:4201:0302:0104:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1418:2822:1501:4302:0303:0105:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1419:2823:1502:4303:0404:0206:36