اوقات شرعی به افق بزمیرآباد
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی بزمیرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بزمیرآباد

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:17
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بزمیرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:4006:1913:2317:0920:2720:4721:4200:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:4007:1814:2318:0921:2821:4822:4301:34
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3908:1815:2319:0922:2822:4823:4402:34
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3809:1716:2320:0923:2923:4900:4503:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3710:1717:2321:0900:3000:5001:4604:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3611:1618:2322:0901:3001:5102:4705:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3612:1619:2323:1002:3102:5103:4706:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3513:1520:2300:1003:3203:5204:4807:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3414:1521:2401:1004:3204:5305:4908:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3415:1522:2402:1005:3305:5306:5009:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3316:1423:2403:1006:3406:5407:5110:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3317:1400:2404:1107:3407:5508:5111:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:3218:1401:2405:1108:3508:5509:5212:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:3219:1402:2406:1109:3509:5610:5313:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:3120:1303:2507:1110:3610:5611:5414:34
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:3121:1304:2508:1111:3611:5712:5415:34
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:3022:1305:2509:1112:3712:5813:5516:34
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:3023:1306:2510:1213:3713:5814:5617:34
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:3000:1307:2511:1214:3814:5915:5618:34
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:3001:1308:2512:1215:3815:5916:5719:34
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2902:1309:2613:1216:3917:0017:5720:34
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2903:1310:2614:1317:3918:0018:5821:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2904:1311:2615:1318:4019:0019:5822:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2905:1312:2616:1319:4020:0120:5923:35
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1313:2717:1320:4021:0121:5900:35
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1314:2718:1321:4122:0223:0001:35
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2908:1315:2719:1422:4123:0200:0002:35
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1316:2720:1423:4100:0201:0003:35
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1317:2721:1400:4201:0202:0104:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1318:2822:1401:4202:0303:0105:36
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1319:2823:1402:4203:0304:0106:36