اوقات شرعی به افق بزمیرآباد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی بزمیرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بزمیرآباد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بزمیرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1913:2317:0920:2720:4721:4200:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1814:2318:0921:2721:4822:4301:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1815:2319:0922:2822:4823:4402:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1716:2320:0923:2923:4900:4503:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1717:2321:0900:3000:5001:4504:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1618:2322:0901:3001:5002:4605:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1619:2323:1002:3102:5103:4706:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1620:2300:1003:3203:5204:4807:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1521:2401:1004:3204:5305:4908:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1522:2402:1005:3305:5306:5009:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1423:2403:1006:3306:5407:5110:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1400:2404:1007:3407:5508:5111:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1401:2405:1108:3508:5509:5212:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1402:2406:1109:3509:5610:5313:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1303:2407:1110:3610:5611:5314:34
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1304:2508:1111:3611:5712:5415:34
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3022:1305:2509:1112:3712:5713:5516:34
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1306:2510:1213:3713:5814:5517:34
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1307:2511:1214:3814:5915:5618:34
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1308:2512:1215:3815:5916:5719:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2902:1309:2613:1216:3916:5917:5720:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1310:2614:1217:3918:0018:5821:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1311:2615:1318:4019:0019:5822:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1312:2616:1319:4020:0120:5923:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1313:2617:1320:4021:0121:5900:35
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1314:2718:1321:4122:0222:5901:35
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1315:2719:1422:4123:0200:0002:35
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1316:2720:1423:4100:0201:0003:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1317:2721:1400:4201:0202:0004:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1318:2822:1401:4202:0303:0105:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1319:2823:1402:4203:0304:0106:36