اوقات شرعی به افق قارنیچه
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی قارنیچه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قارنیچه

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قارنیچه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1313:2217:1220:3120:5221:5000:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1314:2218:1221:3221:5322:5101:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1215:2219:1322:3322:5423:5202:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1116:2220:1323:3423:5400:5303:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2710:1117:2221:1300:3400:5501:5404:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1018:2322:1301:3501:5602:5505:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1019:2323:1302:3602:5703:5506:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0920:2300:1403:3603:5804:5607:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0921:2301:1404:3704:5805:5708:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0922:2302:1405:3805:5906:5809:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0823:2303:1406:3807:0007:5910:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0800:2304:1407:3908:0009:0011:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0701:2405:1508:4009:0110:0112:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0702:2406:1509:4010:0211:0113:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0703:2407:1510:4111:0212:0214:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0704:2408:1511:4212:0313:0315:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0705:2409:1612:4213:0314:0416:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0606:2410:1613:4314:0415:0417:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0607:2511:1614:4315:0516:0518:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0608:2512:1615:4416:0517:0619:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1702:0609:2513:1616:4417:0618:0620:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0610:2514:1717:4518:0619:0721:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0611:2515:1718:4519:0720:0722:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0612:2616:1719:4520:0721:0823:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0613:2617:1720:4621:0722:0800:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0614:2618:1821:4622:0823:0901:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0615:2619:1822:4623:0800:0902:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0616:2620:1823:4700:0801:0903:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0617:2721:1800:4701:0902:1004:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0618:2722:1801:4702:0903:1005:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0719:2723:1902:4803:0904:1006:32