اوقات شرعی به افق جوانرود
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی جوانرود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوانرود

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جوانرود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3806:1713:2117:0720:2520:4521:4000:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3707:1614:2118:0721:2621:4622:4101:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3608:1515:2119:0722:2722:4723:4202:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1516:2120:0723:2723:4700:4303:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1417:2121:0800:2800:4801:4404:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3411:1418:2122:0801:2901:4902:4505:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3312:1319:2123:0802:2902:5003:4606:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3213:1320:2100:0803:3003:5004:4707:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3214:1321:2101:0804:3104:5105:4808:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3115:1222:2202:0805:3105:5206:4809:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3016:1223:2203:0906:3206:5207:4910:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3017:1200:2204:0907:3207:5308:5011:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2918:1101:2205:0908:3308:5409:5112:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2919:1102:2206:0909:3409:5410:5113:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2820:1103:2207:0910:3410:5511:5214:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2821:1104:2308:1011:3511:5512:5315:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2822:1005:2309:1012:3512:5613:5416:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2723:1006:2310:1013:3613:5714:5417:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2700:1007:2311:1014:3614:5715:5518:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2701:1008:2312:1015:3715:5816:5519:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2602:1009:2413:1116:3716:5817:5620:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2603:1010:2414:1117:3817:5818:5621:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2604:1011:2415:1118:3818:5919:5722:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2605:1012:2416:1119:3819:5920:5723:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2606:1013:2417:1120:3921:0021:5800:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2607:1014:2518:1221:3922:0022:5801:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2608:1015:2519:1222:3923:0023:5902:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2609:1016:2520:1223:4000:0100:5903:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1117:2521:1200:4001:0101:5904:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2611:1118:2522:1301:4002:0102:5905:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1119:2623:1302:4103:0104:0006:33