اوقات شرعی به افق نودشه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی نودشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نودشه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نودشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3706:1613:2217:0920:2720:4721:4300:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3607:1614:2218:0921:2821:4822:4401:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3508:1515:2219:0922:2922:4923:4502:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3409:1516:2220:0923:2923:5000:4603:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1417:2221:0900:3000:5001:4704:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3311:1418:2222:1001:3101:5102:4805:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3212:1319:2223:1002:3102:5203:4906:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3113:1320:2200:1003:3203:5304:4907:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3114:1321:2201:1004:3304:5305:5008:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3015:1222:2302:1005:3305:5406:5109:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2916:1223:2303:1006:3406:5507:5210:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2917:1200:2304:1107:3507:5508:5311:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2818:1101:2305:1108:3508:5609:5312:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2819:1102:2306:1109:3609:5610:5413:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2720:1103:2307:1110:3610:5711:5514:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2721:1104:2408:1111:3711:5812:5615:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:1005:2409:1212:3712:5813:5616:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2623:1006:2410:1213:3813:5914:5717:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2600:1007:2411:1214:3814:5915:5818:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2601:1008:2412:1215:3916:0016:5819:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:1009:2513:1216:3917:0017:5920:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2503:1010:2514:1317:4018:0118:5921:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2504:1011:2515:1318:4019:0120:0022:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2505:1012:2516:1319:4120:0221:0023:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2506:1013:2517:1320:4121:0222:0100:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2507:1014:2618:1421:4122:0223:0101:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2508:1015:2619:1422:4223:0300:0102:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2509:1016:2620:1423:4200:0301:0203:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1017:2621:1400:4201:0302:0204:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1118:2722:1401:4202:0303:0205:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2512:1119:2723:1502:4303:0404:0206:34