اوقات شرعی به افق نودشه
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی نودشه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نودشه

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نودشه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3706:1713:2217:0920:2720:4721:4300:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3607:1614:2218:0921:2821:4822:4401:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3508:1515:2219:0922:2822:4923:4502:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3509:1516:2220:0923:2923:4900:4603:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3410:1417:2221:0900:3000:5001:4704:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3311:1418:2222:1001:3101:5102:4805:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3212:1319:2223:1002:3102:5203:4806:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3113:1320:2200:1003:3203:5204:4907:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3114:1321:2201:1004:3304:5305:5008:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3015:1222:2302:1005:3305:5406:5109:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2916:1223:2303:1006:3406:5407:5210:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2917:1200:2304:1107:3407:5508:5311:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2818:1101:2305:1108:3508:5609:5312:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2819:1102:2306:1109:3609:5610:5413:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2720:1103:2307:1110:3610:5711:5514:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2721:1104:2408:1111:3711:5812:5515:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2722:1005:2409:1212:3712:5813:5616:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2623:1006:2410:1213:3813:5914:5717:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2600:1007:2411:1214:3814:5915:5718:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2601:1008:2412:1215:3916:0016:5819:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2502:1009:2513:1216:3917:0017:5920:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2503:1010:2514:1317:4018:0118:5921:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2504:1011:2515:1318:4019:0120:0022:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2505:1012:2516:1319:4020:0121:0023:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2506:1013:2517:1320:4121:0222:0000:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2507:1014:2618:1421:4122:0223:0101:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2508:1015:2619:1422:4223:0300:0102:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2509:1016:2620:1423:4200:0301:0203:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2510:1017:2621:1400:4201:0302:0204:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1118:2622:1401:4202:0303:0205:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1119:2723:1502:4303:0404:0206:34