اوقات شرعی به افق باینگان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی باینگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باینگان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باینگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3806:1713:2217:0820:2720:4721:4200:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3707:1614:2218:0821:2721:4822:4301:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3608:1615:2219:0922:2822:4823:4402:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3509:1516:2220:0923:2923:4900:4503:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3410:1517:2221:0900:2900:5001:4604:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3411:1418:2222:0901:3001:5102:4705:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3312:1419:2223:0902:3102:5103:4806:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3213:1320:2200:0903:3103:5204:4907:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3214:1321:2201:1004:3204:5305:4908:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:3115:1322:2302:1005:3305:5306:5009:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:3016:1223:2303:1006:3306:5407:5110:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:3017:1200:2304:1007:3407:5508:5211:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2918:1201:2305:1008:3508:5509:5312:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2919:1102:2306:1109:3509:5610:5313:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2820:1103:2307:1110:3610:5611:5414:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2821:1104:2408:1111:3611:5712:5515:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2722:1105:2409:1112:3712:5813:5516:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2723:1106:2410:1113:3713:5814:5617:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2700:1107:2411:1214:3814:5915:5718:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2701:1108:2412:1215:3815:5916:5719:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2602:1009:2513:1216:3917:0017:5820:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2603:1010:2514:1217:3918:0018:5821:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2604:1011:2515:1218:4019:0019:5922:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2605:1012:2516:1319:4020:0120:5923:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2606:1113:2517:1320:4021:0122:0000:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2607:1114:2618:1321:4122:0223:0001:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2608:1115:2619:1322:4123:0200:0002:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1116:2620:1423:4100:0201:0103:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1117:2621:1400:4201:0202:0104:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2611:1118:2622:1401:4202:0303:0105:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2612:1119:2723:1402:4203:0304:0206:34