اوقات شرعی به افق حمیل
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی حمیل

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حمیل

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حمیل
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4006:1713:2017:0420:2220:4221:3600:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1714:2018:0421:2321:4322:3701:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1615:2019:0422:2322:4323:3802:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1616:2020:0523:2423:4400:3903:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1517:2021:0500:2500:4501:4004:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3611:1518:2022:0501:2501:4502:4105:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1419:2023:0502:2602:4603:4106:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1420:2000:0503:2703:4704:4207:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3414:1421:2001:0504:2704:4705:4308:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1322:2102:0505:2805:4806:4409:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1323:2103:0606:2906:4907:4510:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1300:2104:0607:2907:4908:4511:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1201:2105:0608:3008:5009:4612:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1202:2106:0609:3009:5110:4713:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3120:1203:2107:0610:3110:5111:4714:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1204:2108:0711:3111:5212:4815:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1205:2209:0712:3212:5213:4916:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1206:2210:0713:3213:5314:4917:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1107:2211:0714:3314:5315:5018:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1108:2212:0715:3315:5416:5119:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1109:2213:0716:3416:5417:5120:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2903:1110:2314:0817:3417:5518:5221:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1111:2315:0818:3518:5519:5222:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1112:2316:0819:3519:5520:5323:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1113:2317:0820:3520:5621:5300:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1114:2418:0921:3621:5622:5301:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1215:2419:0922:3622:5723:5402:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1216:2420:0923:3623:5700:5403:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1217:2421:0900:3700:5701:5404:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1218:2422:0901:3701:5702:5505:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1219:2523:1002:3702:5803:5506:33