اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی اسلام آباد غرب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اسلام آباد غرب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:4106:1813:2117:0620:2320:4321:3800:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:4007:1714:2118:0621:2421:4422:3901:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3908:1715:2119:0622:2522:4523:4002:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3809:1616:2120:0623:2523:4500:4103:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3710:1617:2121:0600:2600:4601:4104:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3711:1518:2122:0601:2701:4702:4205:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3612:1519:2123:0602:2702:4803:4306:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3513:1520:2100:0703:2803:4804:4407:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3514:1421:2101:0704:2904:4905:4508:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:3415:1422:2202:0705:2905:5006:4609:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:3316:1423:2203:0706:3006:5007:4610:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:3317:1300:2204:0707:3107:5108:4711:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:3218:1301:2205:0708:3108:5109:4812:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:3219:1302:2206:0809:3209:5210:4813:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:3220:1303:2207:0810:3210:5311:4914:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:3121:1204:2208:0811:3311:5312:5015:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:3122:1205:2309:0812:3312:5413:5116:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:3023:1206:2310:0813:3413:5414:5117:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:3000:1207:2311:0914:3414:5515:5218:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:3001:1208:2312:0915:3515:5516:5219:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:3002:1209:2313:0916:3516:5617:5320:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:3003:1210:2414:0917:3617:5618:5321:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2904:1211:2415:0918:3618:5719:5422:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2905:1212:2416:1019:3619:5720:5423:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1213:2417:1020:3720:5721:5500:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1214:2518:1021:3721:5822:5501:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2908:1215:2519:1022:3722:5823:5502:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1216:2520:1023:3823:5800:5603:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1217:2521:1100:3800:5901:5604:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:3011:1218:2522:1101:3801:5902:5605:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:3012:1319:2623:1102:3902:5903:5706:34