اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی اسلام آباد غرب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسلام آباد غرب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:3006:1313:2617:1120:3920:5921:5700:34
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:3007:1314:2618:1121:3922:0022:5701:35
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:3108:1315:2619:1222:3923:0023:5702:35
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:3109:1416:2620:1223:3900:0000:5703:35
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:3110:1417:2721:1200:3901:0001:5704:35
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:3211:1418:2722:1201:3902:0002:5705:36
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:3212:1519:2723:1302:3903:0003:5706:36
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:3313:1520:2700:1303:3904:0004:5707:36
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:3314:1521:2701:1304:3905:0005:5708:36
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:3415:1622:2802:1305:3906:0006:5709:37
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:3416:1623:2803:1306:3907:0007:5710:37
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:3517:1700:2804:1407:3908:0008:5711:37
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:3518:1701:2805:1408:3909:0009:5712:37
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:3619:1802:2806:1409:3910:0010:5613:38
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:3720:1803:2907:1410:3910:5911:5614:38
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:3721:1904:2908:1411:3911:5912:5615:38
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:3822:1905:2909:1412:3912:5913:5516:38
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:3923:2006:2910:1413:3813:5914:5517:39
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:4000:2007:2911:1514:3814:5815:5518:39
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:4001:2108:2912:1515:3815:5816:5419:39
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:4102:2109:2913:1516:3716:5817:5420:39
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:4203:2210:3014:1517:3717:5718:5321:40
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:4304:2311:3015:1518:3718:5719:5222:40
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:4405:2312:3016:1519:3619:5620:5223:40
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:4506:2413:3017:1520:3620:5621:5100:40
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:4607:2414:3018:1521:3521:5522:5101:40
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:4608:2515:3019:1522:3522:5523:5002:41
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:4709:2616:3020:1523:3423:5400:4903:41
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4810:2617:3021:1500:3400:5401:4804:41
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4911:2718:3022:1501:3301:5302:4805:41
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:5012:2819:3023:1502:3302:5303:4706:41