اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:48
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی اسلام آباد غرب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اسلام آباد غرب

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:29
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق اسلام آباد غرب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:3006:1313:2617:1120:3920:5921:5700:34
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:3007:1314:2618:1221:3922:0022:5701:35
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:3108:1315:2619:1222:3923:0023:5702:35
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:3109:1416:2720:1223:3900:0000:5703:35
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:3110:1417:2721:1200:3901:0001:5704:35
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:3211:1418:2722:1201:3902:0002:5705:36
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:3212:1519:2723:1302:3903:0003:5706:36
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:3313:1520:2700:1303:3904:0004:5707:36
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:3314:1521:2801:1304:3905:0005:5708:36
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:3415:1622:2802:1305:3906:0006:5709:37
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:3416:1623:2803:1306:3907:0007:5710:37
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:3517:1700:2804:1407:3908:0008:5711:37
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:3518:1701:2805:1408:3909:0009:5612:37
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:3619:1802:2806:1409:3910:0010:5613:38
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:3720:1803:2907:1410:3910:5911:5614:38
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:3721:1904:2908:1411:3911:5912:5615:38
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:3822:1905:2909:1412:3812:5913:5516:38
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:3923:2006:2910:1413:3813:5914:5517:39
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:4000:2007:2911:1514:3814:5815:5418:39
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:4101:2108:2912:1515:3815:5816:5419:39
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:4102:2109:3013:1516:3716:5817:5320:39
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:4203:2210:3014:1517:3717:5718:5321:40
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:4304:2311:3015:1518:3718:5719:5222:40
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:4405:2312:3016:1519:3619:5620:5223:40
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:4506:2413:3017:1520:3620:5621:5100:40
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:4607:2514:3018:1521:3521:5522:5001:40
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:4708:2515:3019:1522:3522:5523:5002:41
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:4809:2616:3020:1523:3423:5400:4903:41
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:4910:2717:3021:1500:3400:5401:4804:41
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:5011:2718:3022:1501:3301:5302:4805:41
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:5112:2819:3023:1502:3302:5203:4706:42