اوقات شرعی به افق کهنوج
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی کهنوج

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کهنوج

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کهنوج
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1905:4612:3616:0819:2519:4420:3323:52
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1806:4613:3617:0820:2620:4421:3400:52
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1807:4614:3618:0821:2721:4522:3401:52
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1708:4515:3619:0822:2722:4623:3502:52
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1609:4516:3620:0823:2823:4600:3603:52
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1610:4517:3621:0800:2800:4701:3704:52
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1511:4418:3622:0801:2901:4702:3705:52
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1512:4419:3723:0802:2902:4803:3806:52
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1413:4420:3700:0803:3003:4804:3907:52
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1414:4421:3701:0804:3004:4905:3908:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1415:4322:3702:0805:3105:4906:4009:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1316:4323:3703:0806:3106:5007:4010:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1317:4300:3704:0807:3207:5008:4111:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1318:4301:3705:0808:3208:5109:4212:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1219:4302:3806:0809:3309:5110:4213:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1220:4303:3807:0810:3310:5211:4314:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:4204:3808:0911:3411:5212:4315:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:4205:3809:0912:3412:5313:4416:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:4206:3810:0913:3513:5314:4417:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1100:4207:3911:0914:3514:5415:4518:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1101:4208:3912:0915:3515:5416:4519:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1102:4209:3913:0916:3616:5517:4620:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1103:4210:3914:0917:3617:5518:4621:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:4211:3915:1018:3618:5519:4622:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:4312:4016:1019:3719:5620:4723:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:4313:4017:1020:3720:5621:4700:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:4314:4018:1021:3721:5622:4701:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:4315:4019:1022:3822:5623:4802:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4316:4020:1023:3823:5700:4803:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:4317:4121:1100:3800:5701:4804:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1211:4318:4122:1101:3801:5702:4905:55