اوقات شرعی به افق چاه ریگان
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی چاه ریگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چاه ریگان

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چاه ریگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1905:4612:3416:0519:2319:4120:3023:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1806:4613:3417:0520:2320:4121:3000:51
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1807:4514:3418:0521:2421:4222:3101:51
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1708:4515:3419:0522:2422:4323:3202:51
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1709:4416:3520:0523:2523:4300:3203:51
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1610:4417:3521:0500:2500:4401:3304:51
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1611:4418:3522:0501:2601:4402:3405:51
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1512:4419:3523:0502:2602:4503:3406:51
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1513:4320:3500:0503:2703:4504:3507:51
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1414:4321:3501:0504:2704:4605:3608:51
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1415:4322:3502:0505:2805:4606:3609:51
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1416:4323:3503:0506:2806:4707:3710:51
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1317:4300:3604:0507:2907:4708:3711:51
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1318:4201:3605:0508:2908:4809:3812:51
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1319:4202:3606:0509:3009:4810:3913:51
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:4203:3607:0510:3010:4911:3914:51
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1221:4204:3608:0511:3111:4912:4015:52
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1222:4205:3709:0512:3112:5013:4016:52
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:4206:3710:0613:3113:5014:4117:52
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:4207:3711:0614:3214:5115:4118:52
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1201:4208:3712:0615:3215:5116:4219:52
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1202:4209:3713:0616:3316:5117:4220:52
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:4210:3814:0617:3317:5218:4221:52
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1204:4211:3815:0618:3318:5219:4322:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1205:4212:3816:0619:3419:5220:4323:53
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1206:4213:3817:0720:3420:5321:4300:53
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1207:4214:3818:0721:3421:5322:4401:53
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1208:4315:3919:0722:3522:5323:4402:53
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4316:3920:0723:3523:5400:4403:53
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:4317:3921:0700:3500:5401:4504:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:4318:3922:0801:3501:5402:4505:54