اوقات شرعی به افق کرمان
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی کرمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کرمان

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کرمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:4412:3816:1519:3319:5220:4323:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:4413:3817:1620:3320:5221:4300:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:4314:3918:1621:3421:5322:4401:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:4315:3919:1622:3522:5423:4502:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1109:4216:3920:1623:3523:5400:4603:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:4217:3921:1600:3600:5501:4604:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:4218:3922:1601:3601:5502:4705:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:4119:3923:1602:3702:5603:4806:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:4120:3900:1603:3803:5704:4907:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:4121:3901:1604:3804:5705:4908:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:4122:4002:1605:3905:5806:5009:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:4023:4003:1606:3906:5807:5110:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0717:4000:4004:1607:4007:5908:5111:53
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:4001:4005:1708:4008:5909:5212:53
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0619:4002:4006:1709:4110:0010:5313:53
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0620:4003:4007:1710:4111:0011:5314:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:4004:4108:1711:4212:0112:5415:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:3905:4109:1712:4213:0113:5416:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0523:3906:4110:1713:4314:0214:5517:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0500:3907:4111:1714:4315:0215:5518:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0501:3908:4112:1815:4316:0316:5619:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0502:3909:4213:1816:4417:0317:5620:54
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0503:3910:4214:1817:4418:0418:5721:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:3911:4215:1818:4419:0419:5722:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:3912:4216:1819:4520:0420:5823:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:4013:4217:1920:4521:0521:5800:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0507:4014:4318:1921:4522:0522:5801:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0508:4015:4319:1922:4623:0523:5902:55
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0509:4016:4320:1923:4600:0600:5903:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4017:4321:1900:4601:0601:5904:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0511:4018:4322:2001:4702:0602:5905:56