اوقات شرعی به افق شفیع آبادکرمان
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی شفیع آبادکرمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شفیع آبادکرمان

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شفیع آبادکرمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0905:4112:3616:1319:3119:5020:4123:50
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:4013:3617:1320:3120:5021:4200:50
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:4014:3618:1321:3221:5122:4201:50
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:3915:3619:1322:3322:5223:4302:50
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:3916:3620:1323:3323:5200:4403:50
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:3917:3621:1400:3400:5301:4504:50
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0611:3818:3622:1401:3401:5302:4505:50
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:3819:3623:1402:3502:5403:4606:50
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:3820:3600:1403:3503:5504:4707:50
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0414:3721:3701:1404:3604:5505:4808:50
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:3722:3702:1405:3705:5606:4809:50
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:3723:3703:1406:3706:5607:4910:50
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:3700:3704:1407:3807:5708:5011:50
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:3701:3705:1408:3808:5709:5012:50
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:3602:3706:1409:3909:5810:5113:50
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0220:3603:3807:1510:3910:5811:5114:50
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0221:3604:3808:1511:4011:5912:5215:51
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:3605:3809:1512:4012:5913:5216:51
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0123:3606:3810:1513:4014:0014:5317:51
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0100:3607:3811:1514:4115:0015:5418:51
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0101:3608:3912:1515:4116:0116:5419:51
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0102:3609:3913:1616:4217:0117:5420:51
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0103:3610:3914:1617:4218:0218:5521:51
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0104:3611:3915:1618:4219:0219:5522:52
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0105:3612:3916:1619:4320:0220:5623:52
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0106:3613:4017:1620:4321:0321:5600:52
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0107:3614:4018:1721:4322:0322:5601:52
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0108:3615:4019:1722:4423:0323:5702:52
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0109:3716:4020:1723:4400:0300:5703:52
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0110:3717:4021:1700:4401:0401:5704:53
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0111:3718:4122:1701:4402:0402:5705:53