اوقات شرعی به افق حسین آباد گروه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی حسین آباد گروه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد گروه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسین آباد گروه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4512:3716:1219:2919:4820:3823:52
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:4413:3717:1220:3020:4921:3900:52
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1407:4414:3718:1221:3121:4922:4001:52
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:4315:3719:1222:3122:5023:4102:52
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4316:3720:1223:3223:5000:4103:52
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1210:4317:3721:1200:3200:5101:4204:52
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:4218:3722:1201:3301:5202:4305:52
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1112:4219:3823:1202:3302:5203:4306:52
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:4220:3800:1203:3403:5304:4407:52
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1014:4121:3801:1204:3404:5305:4508:52
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:4122:3802:1205:3505:5406:4509:52
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0916:4123:3803:1306:3506:5407:4610:52
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0917:4100:3804:1307:3607:5508:4711:52
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:4101:3805:1308:3608:5509:4712:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0819:4002:3906:1309:3709:5610:4813:52
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0820:4003:3907:1310:3710:5711:4814:53
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:4004:3908:1311:3811:5712:4915:53
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:4005:3909:1312:3812:5713:4916:53
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0723:4006:3910:1313:3913:5814:5017:53
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:4007:4011:1414:3914:5815:5118:53
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:4008:4012:1415:4015:5916:5119:53
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:4009:4013:1416:4016:5917:5120:53
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:4010:4014:1417:4018:0018:5221:54
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:4011:4015:1418:4119:0019:5222:54
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:4012:4116:1419:4120:0020:5323:54
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:4013:4117:1520:4121:0121:5300:54
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:4014:4118:1521:4222:0122:5301:54
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:4015:4119:1522:4223:0123:5402:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:4116:4120:1523:4200:0100:5403:55
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:4117:4221:1500:4201:0201:5404:55
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:4118:4222:1601:4302:0202:5405:55