اوقات شرعی به افق حسین آباد گروه
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی حسین آباد گروه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد گروه

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسین آباد گروه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1505:4412:3716:1219:2919:4820:3823:52
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1406:4413:3717:1220:3020:4921:3900:52
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1307:4414:3718:1221:3121:4922:4001:52
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1308:4315:3719:1222:3122:5023:4102:52
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1209:4316:3720:1223:3223:5100:4103:52
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1210:4217:3721:1200:3200:5101:4204:52
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1111:4218:3722:1201:3301:5202:4305:52
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1112:4219:3823:1202:3302:5203:4406:52
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1013:4220:3800:1203:3403:5304:4407:52
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1014:4121:3801:1204:3504:5305:4508:52
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0915:4122:3802:1205:3505:5406:4609:52
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0916:4123:3803:1306:3606:5507:4610:52
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0917:4100:3804:1307:3607:5508:4711:52
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0818:4001:3805:1308:3708:5609:4712:52
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0819:4002:3906:1309:3709:5610:4813:53
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0820:4003:3907:1310:3810:5711:4914:53
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0721:4004:3908:1311:3811:5712:4915:53
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0722:4005:3909:1312:3812:5813:5016:53
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0723:4006:3910:1313:3913:5814:5017:53
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0700:4007:4011:1414:3914:5815:5118:53
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0701:4008:4012:1415:4015:5916:5119:53
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0702:4009:4013:1416:4016:5917:5220:53
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0703:4010:4014:1417:4018:0018:5221:54
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0704:4011:4015:1418:4119:0019:5222:54
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0705:4012:4116:1419:4120:0020:5323:54
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0706:4013:4117:1520:4121:0121:5300:54
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0707:4014:4118:1521:4222:0122:5301:54
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0708:4115:4119:1522:4223:0123:5402:54
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0709:4116:4120:1523:4200:0200:5403:55
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0710:4117:4221:1500:4301:0201:5404:55
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0711:4118:4222:1601:4302:0202:5405:55