اوقات شرعی به افق چترود
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی چترود

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چترود

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چترود
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:4412:3916:1719:3419:5320:4423:53
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:4413:3917:1720:3520:5421:4500:53
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:4314:3918:1721:3521:5422:4601:53
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:4315:3919:1722:3622:5523:4702:53
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:4216:3920:1723:3723:5600:4703:53
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:4217:3921:1700:3700:5601:4804:53
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:4218:4022:1701:3801:5702:4905:53
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0812:4119:4023:1702:3802:5703:5006:53
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:4120:4000:1703:3903:5804:5007:53
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0714:4121:4001:1704:3904:5905:5108:53
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:4122:4002:1805:4005:5906:5209:53
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:4023:4003:1806:4107:0007:5210:53
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:4000:4004:1807:4108:0008:5311:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:4001:4105:1808:4209:0109:5412:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:4002:4106:1809:4210:0110:5413:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:4003:4107:1810:4311:0211:5514:54
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:3904:4108:1811:4312:0212:5515:54
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:3905:4109:1812:4313:0313:5616:54
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:3906:4210:1913:4414:0314:5717:54
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:3907:4211:1914:4415:0415:5718:54
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:3908:4212:1915:4516:0416:5819:54
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:3909:4213:1916:4517:0517:5820:55
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0403:3910:4214:1917:4618:0518:5821:55
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:3911:4315:2018:4619:0519:5922:55
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:3912:4316:2019:4620:0620:5923:55
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:3913:4317:2020:4721:0622:0000:55
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:4014:4318:2021:4722:0623:0001:55
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:4015:4319:2022:4723:0700:0002:56
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:4016:4420:2123:4700:0701:0103:56
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:4017:4421:2100:4801:0702:0104:56
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4018:4422:2101:4802:0703:0105:56