اوقات شرعی به افق باغین
امروز : پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی باغین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق باغین

جمعه
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:44
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق باغین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4512:3916:1619:3419:5220:4323:54
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1406:4513:3917:1620:3420:5321:4400:54
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:4514:4018:1621:3521:5422:4501:54
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1308:4415:4019:1622:3522:5423:4602:54
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4416:4020:1623:3623:5500:4603:54
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:4317:4021:1700:3700:5601:4704:54
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1111:4318:4022:1701:3701:5602:4805:54
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:4319:4023:1702:3802:5703:4906:54
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:4220:4000:1703:3803:5704:4907:54
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:4221:4001:1704:3904:5805:5008:54
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:4222:4102:1705:3905:5906:5109:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:4223:4103:1706:4006:5907:5110:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:4100:4104:1707:4008:0008:5211:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:4101:4105:1708:4109:0009:5312:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:4102:4106:1709:4110:0110:5313:54
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:4103:4107:1810:4211:0111:5414:55
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:4104:4208:1811:4212:0212:5415:55
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:4105:4209:1812:4313:0213:5516:55
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:4106:4210:1813:4314:0314:5517:55
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:4107:4211:1814:4415:0315:5618:55
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:4108:4212:1815:4416:0316:5619:55
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:4109:4313:1916:4517:0417:5720:55
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:4110:4314:1917:4518:0418:5721:55
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:4111:4315:1918:4519:0519:5822:56
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:4112:4316:1919:4620:0520:5823:56
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:4113:4317:1920:4621:0521:5900:56
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:4114:4418:1921:4622:0622:5901:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:4115:4419:2022:4723:0623:5902:56
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:4116:4420:2023:4700:0600:5903:56
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0610:4117:4421:2000:4701:0602:0004:57
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:4218:4422:2001:4702:0703:0005:57