اوقات شرعی به افق ایلخچی
امروز : چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی ایلخچی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ایلخچی

پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح05:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
دوشنبه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
سه شنبه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق ایلخچی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸05:1006:4413:2517:0920:0720:2721:1900:39
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0907:4214:2518:0921:0821:2822:2001:38
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0708:4115:2519:1022:0922:2923:2102:38
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0509:4016:2520:1023:1023:3000:2303:38
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0410:3817:2421:1000:1100:3101:2404:37
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0211:3718:2422:1001:1201:3202:2505:37
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸11:0112:3619:2423:1002:1302:3303:2606:37
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:5913:3520:2400:1103:1403:3404:2707:36
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:5714:3321:2401:1104:1504:3505:2908:36
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:5615:3222:2402:1105:1605:3606:3009:36
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:5416:3123:2403:1106:1706:3607:3110:35
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:5317:3000:2304:1107:1707:3708:3211:35
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:5118:2901:2305:1208:1808:3809:3312:35
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:5019:2802:2306:1209:1909:3910:3413:34
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:4820:2703:2307:1210:2010:4011:3614:34
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:4721:2504:2308:1211:2111:4112:3715:34
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:4522:2405:2309:1212:2212:4213:3816:34
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:4423:2306:2310:1313:2313:4314:3917:33
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:4200:2207:2311:1314:2414:4415:4018:33
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:4101:2108:2312:1315:2515:4516:4219:33
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:3902:2009:2313:1316:2616:4617:4320:32
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:3803:1910:2314:1317:2717:4718:4421:32
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:3704:1811:2315:1318:2718:4819:4522:32
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:3505:1812:2316:1419:2819:4920:4623:32
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3406:1713:2317:1420:2920:5021:4700:32
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3307:1614:2318:1421:3021:5122:4901:31
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3108:1515:2319:1422:3122:5223:5002:31
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3009:1416:2320:1423:3223:5300:5103:31
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:2910:1317:2321:1500:3300:5401:5204:31
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:2811:1318:2322:1501:3301:5502:5305:31
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2712:1219:2323:1502:3402:5503:5406:31