اوقات شرعی به افق ده علی
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی ده علی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده علی

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:48
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ده علی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:4612:4316:2219:3919:5920:5123:56
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:4513:4317:2220:4020:5921:5100:56
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1207:4514:4318:2221:4122:0022:5201:56
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1108:4515:4319:2222:4123:0123:5302:56
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1009:4416:4320:2223:4200:0100:5403:56
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1010:4417:4321:2300:4301:0201:5504:56
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0911:4318:4322:2301:4302:0302:5505:56
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0912:4319:4323:2302:4403:0303:5606:56
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0813:4320:4300:2303:4404:0404:5707:56
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0814:4221:4401:2304:4505:0405:5808:56
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0715:4222:4402:2305:4506:0506:5809:56
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0716:4223:4403:2306:4607:0607:5910:56
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0617:4200:4404:2307:4708:0609:0011:56
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0618:4101:4405:2308:4709:0710:0012:56
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:4102:4406:2409:4810:0711:0113:57
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0520:4103:4507:2410:4811:0812:0114:57
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0521:4104:4508:2411:4912:0813:0215:57
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0522:4105:4509:2412:4913:0914:0316:57
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:4106:4510:2413:5014:0915:0317:57
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:4107:4511:2414:5015:1016:0418:57
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:4108:4512:2515:5016:1017:0419:57
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0402:4109:4613:2516:5117:1118:0520:57
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0403:4110:4614:2517:5118:1119:0521:58
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0404:4111:4615:2518:5219:1120:0622:58
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0405:4112:4616:2519:5220:1221:0623:58
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0406:4113:4717:2620:5221:1222:0600:58
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0407:4114:4718:2621:5322:1223:0701:58
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:4115:4719:2622:5323:1300:0702:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:4116:4720:2623:5300:1301:0703:59
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:4117:4721:2600:5301:1302:0804:59
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4218:4822:2701:5402:1303:0805:59