اوقات شرعی به افق شمش
امروز : شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی شمش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شمش

یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
سه شنبه
۲۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
چهارشنبه
۲۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
پنجشنبه
۲۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
جمعه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:02
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شمش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5112:4616:2519:4220:0120:5300:01
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5012:4716:2519:4320:0220:5400:01
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5012:4716:2519:4420:0320:5500:00
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1705:4912:4716:2519:4420:0320:5500:00
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1605:4912:4716:2519:4520:0420:5600:00
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1505:4912:4716:2519:4520:0520:5700:00
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1505:4812:4716:2619:4620:0520:5800:00
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1405:4812:4716:2619:4720:0620:5800:00
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1405:4812:4716:2619:4720:0620:5900:00
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1305:4712:4716:2619:4820:0721:0000:00
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1305:4712:4816:2619:4820:0821:0100:01
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4712:4816:2619:4920:0821:0100:01
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4712:4816:2619:4920:0921:0200:01
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4612:4816:2619:5020:0921:0300:01
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4612:4816:2719:5020:1021:0300:01
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4612:4816:2719:5120:1021:0400:01
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:4916:2719:5120:1121:0400:01
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:4916:2719:5220:1121:0500:01
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:4916:2719:5220:1221:0500:01
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:4916:2719:5320:1221:0600:01
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:4916:2719:5320:1321:0700:01
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:5016:2819:5420:1321:0700:02
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5016:2819:5420:1421:0700:02
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5016:2819:5420:1421:0800:02
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5016:2819:5520:1421:0800:02
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5016:2819:5520:1521:0900:02
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:0905:4612:5116:2919:5520:1521:0900:02
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:5116:2919:5620:1521:0900:03
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:5116:2919:5620:1621:1000:03
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4612:5116:2919:5620:1621:1000:03
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1005:4712:5116:2919:5620:1621:1000:03