اوقات شرعی به افق موانا
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی موانا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق موانا

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق موانا
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1713:2717:1920:3921:0021:5800:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1614:2818:1921:3922:0122:5901:35
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1515:2819:1922:4023:0100:0002:35
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1516:2820:2023:4100:0201:0103:35
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1417:2821:2000:4201:0302:0204:35
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1418:2822:2001:4202:0403:0305:35
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:1319:2823:2002:4303:0504:0406:35
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:1320:2800:2103:4404:0505:0507:35
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:1221:2801:2104:4505:0606:0608:35
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:1222:2802:2105:4506:0707:0709:35
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:1123:2903:2106:4607:0808:0810:35
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:1100:2904:2107:4708:0809:0911:35
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:1101:2905:2208:4709:0910:1012:35
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:1002:2906:2209:4810:1011:1113:35
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:1003:2907:2210:4911:1012:1114:35
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:1004:2908:2211:4912:1113:1215:35
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:1005:3009:2312:5013:1114:1316:35
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:1006:3010:2313:5014:1215:1317:35
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0907:3011:2314:5115:1316:1418:35
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0908:3012:2315:5116:1317:1519:35
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0909:3013:2416:5217:1418:1520:35
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0910:3114:2417:5218:1419:1621:35
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0911:3115:2418:5319:1520:1722:35
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0912:3116:2419:5320:1521:1723:35
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0913:3117:2420:5321:1522:1700:36
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0914:3118:2521:5422:1623:1801:36
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0915:3219:2522:5423:1600:1802:36
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0916:3220:2523:5500:1601:1903:36
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0917:3221:2500:5501:1702:1904:36
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:1018:3222:2601:5502:1703:1905:36
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:1019:3323:2602:5503:1704:1906:37