اوقات شرعی به افق عنبرآباد
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی عنبرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عنبرآباد

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عنبرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1605:4512:3516:0819:2619:4420:3423:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1606:4413:3517:0820:2720:4521:3500:51
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1507:4414:3518:0821:2721:4622:3501:51
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1508:4415:3619:0822:2822:4623:3602:51
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1409:4316:3620:0823:2823:4700:3703:51
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1310:4317:3621:0800:2900:4701:3804:51
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1311:4318:3622:0801:2901:4802:3805:51
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1212:4219:3623:0802:3002:4803:3906:51
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1213:4220:3600:0903:3003:4904:4007:51
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1214:4221:3601:0904:3104:5005:4008:51
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:4222:3602:0905:3105:5006:4109:51
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:4123:3703:0906:3206:5107:4110:51
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:4100:3704:0907:3207:5108:4211:51
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:4101:3705:0908:3308:5209:4312:52
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1019:4102:3706:0909:3309:5210:4313:52
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1020:4103:3707:0910:3410:5311:4414:52
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0921:4104:3708:0911:3411:5312:4415:52
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0922:4105:3809:0912:3512:5413:4516:52
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0923:4106:3810:1013:3513:5414:4517:52
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0900:4107:3811:1014:3614:5415:4618:52
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0901:4108:3812:1015:3615:5516:4619:52
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0902:4109:3813:1016:3616:5517:4720:52
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0903:4110:3914:1017:3717:5618:4721:53
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0904:4111:3915:1018:3718:5619:4822:53
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0905:4112:3916:1119:3719:5620:4823:53
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0906:4113:3917:1120:3820:5721:4800:53
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0907:4114:3918:1121:3821:5722:4901:53
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0908:4115:4019:1122:3822:5723:4902:54
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0909:4116:4020:1123:3923:5800:4903:54
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0910:4117:4021:1200:3900:5801:5004:54
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0911:4218:4022:1201:3901:5802:5005:54