اوقات شرعی به افق عنبرآباد
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی عنبرآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عنبرآباد

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:43
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:42
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عنبرآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1605:4512:3516:0819:2619:4420:3423:51
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1606:4413:3517:0820:2720:4521:3500:51
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1507:4414:3518:0821:2721:4622:3601:51
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1408:4315:3619:0822:2822:4623:3602:51
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1409:4316:3620:0823:2823:4700:3703:51
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1310:4317:3621:0800:2900:4701:3804:51
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1311:4218:3622:0801:2901:4802:3805:51
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1212:4219:3623:0902:3002:4903:3906:51
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1213:4220:3600:0903:3003:4904:4007:51
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1114:4221:3601:0904:3104:5005:4008:51
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1115:4122:3602:0905:3205:5006:4109:51
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1116:4123:3703:0906:3206:5107:4210:51
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1017:4100:3704:0907:3307:5108:4211:51
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1018:4101:3705:0908:3308:5209:4312:52
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1019:4102:3706:0909:3309:5210:4313:52
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1020:4103:3707:0910:3410:5311:4414:52
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0921:4104:3708:0911:3411:5312:4415:52
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0922:4105:3809:0912:3512:5413:4516:52
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0923:4106:3810:1013:3513:5414:4617:52
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0900:4107:3811:1014:3614:5515:4618:52
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0901:4108:3812:1015:3615:5516:4619:52
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0902:4109:3813:1016:3616:5517:4720:53
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0903:4110:3914:1017:3717:5618:4721:53
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0904:4111:3915:1018:3718:5619:4822:53
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0905:4112:3916:1119:3719:5620:4823:53
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0906:4113:3917:1120:3820:5721:4800:53
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0907:4114:3918:1121:3821:5722:4901:53
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0908:4115:4019:1122:3822:5723:4902:54
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0909:4116:4020:1123:3923:5800:4903:54
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0910:4117:4021:1200:3900:5801:5004:54
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0911:4218:4022:1201:3901:5802:5005:54