اوقات شرعی به افق رستم آباد کرمان
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی رستم آباد کرمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رستم آباد کرمان

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رستم آباد کرمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:4012:3216:0619:2419:4220:3223:47
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:4013:3217:0620:2420:4321:3300:47
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:4014:3218:0621:2521:4322:3401:47
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:3915:3219:0622:2522:4423:3402:47
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:3916:3220:0623:2623:4500:3503:47
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:3817:3221:0600:2700:4501:3604:47
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0811:3818:3322:0601:2701:4602:3705:47
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0712:3819:3323:0602:2802:4603:3706:47
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0713:3820:3300:0603:2803:4704:3807:47
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0614:3721:3301:0604:2904:4805:3908:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0615:3722:3302:0705:2905:4806:3909:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0616:3723:3303:0706:3006:4907:4010:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0517:3700:3304:0707:3007:4908:4011:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0518:3701:3405:0708:3108:5009:4112:48
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0519:3602:3406:0709:3109:5010:4213:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0420:3603:3407:0710:3210:5111:4214:48
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0421:3604:3408:0711:3211:5112:4315:48
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0422:3605:3409:0712:3312:5213:4316:48
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0423:3606:3410:0713:3313:5214:4417:48
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0400:3607:3511:0814:3314:5215:4418:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0401:3608:3512:0815:3415:5316:4519:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0302:3609:3513:0816:3416:5317:4520:49
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0303:3610:3514:0817:3517:5418:4621:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0304:3611:3515:0818:3518:5419:4622:49
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0305:3612:3616:0819:3519:5420:4623:49
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0306:3613:3617:0920:3620:5521:4700:49
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0407:3614:3618:0921:3621:5522:4701:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0408:3715:3619:0922:3622:5523:4702:50
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0409:3716:3720:0923:3623:5500:4803:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0410:3717:3721:0900:3700:5601:4804:50
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0411:3718:3722:1001:3701:5602:4805:50