اوقات شرعی به افق رستم آباد کرمان
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
اوقات شرعی رستم آباد کرمان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رستم آباد کرمان

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:38
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:47
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رستم آباد کرمان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1105:4012:3216:0619:2419:4220:3223:48
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1106:4013:3217:0620:2420:4321:3300:47
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:4014:3218:0621:2521:4322:3401:47
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:3915:3219:0622:2522:4423:3402:47
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:3916:3220:0623:2623:4500:3503:47
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:3917:3221:0600:2600:4501:3604:47
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:3818:3222:0601:2701:4602:3605:47
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:3819:3323:0602:2802:4603:3706:47
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:3820:3300:0603:2803:4704:3807:47
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:3721:3301:0604:2904:4705:3808:48
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:3722:3302:0605:2905:4806:3909:48
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0616:3723:3303:0706:3006:4807:4010:48
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:3700:3304:0707:3007:4908:4011:48
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0518:3701:3405:0708:3108:5009:4112:48
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0519:3602:3406:0709:3109:5010:4113:48
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:3603:3407:0710:3210:5111:4214:48
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:3604:3408:0711:3211:5112:4315:48
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:3605:3409:0712:3212:5113:4316:48
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:3606:3410:0713:3313:5214:4417:48
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0400:3607:3511:0814:3314:5215:4418:48
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0401:3608:3512:0815:3415:5316:4519:49
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:3609:3513:0816:3416:5317:4520:49
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:3610:3514:0817:3417:5418:4521:49
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:3611:3515:0818:3518:5419:4622:49
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:3612:3616:0819:3519:5420:4623:49
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:3613:3617:0920:3520:5521:4700:49
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:3614:3618:0921:3621:5522:4701:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0408:3715:3619:0922:3622:5523:4702:50
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:3716:3720:0923:3623:5500:4803:50
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:3717:3721:0900:3700:5601:4804:50
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:3718:3722:1001:3701:5602:4805:50