اوقات شرعی به افق رحمت آباد ریکان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی رحمت آباد ریکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رحمت آباد ریکان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:37
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق رحمت آباد ریکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1105:4012:3116:0419:2219:4020:3023:46
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1006:3913:3117:0420:2220:4121:3100:46
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1007:3914:3118:0421:2321:4122:3101:46
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0908:3915:3119:0422:2322:4223:3202:46
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:3816:3120:0423:2423:4200:3303:46
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:3817:3121:0400:2400:4301:3304:46
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0811:3818:3122:0401:2501:4402:3405:46
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0712:3719:3123:0402:2602:4403:3506:46
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0713:3720:3100:0403:2603:4504:3507:46
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0614:3721:3201:0404:2704:4505:3608:46
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0615:3622:3202:0405:2705:4606:3709:46
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0516:3623:3203:0506:2806:4607:3710:47
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0517:3600:3204:0507:2807:4708:3811:47
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0518:3601:3205:0508:2908:4709:3912:47
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0419:3602:3206:0509:2909:4810:3913:47
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0420:3603:3307:0510:3010:4811:4014:47
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0421:3604:3308:0511:3011:4912:4015:47
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0422:3505:3309:0512:3012:4913:4116:47
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0423:3506:3310:0513:3113:5014:4117:47
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0300:3507:3311:0514:3114:5015:4218:47
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0301:3508:3312:0615:3215:5116:4219:48
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0302:3509:3413:0616:3216:5117:4320:48
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0303:3510:3414:0617:3217:5118:4321:48
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0304:3611:3415:0618:3318:5219:4422:48
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0305:3612:3416:0619:3319:5220:4423:48
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0306:3613:3517:0620:3320:5221:4400:48
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0307:3614:3518:0721:3421:5322:4501:49
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0308:3615:3519:0722:3422:5323:4502:49
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0409:3616:3520:0723:3423:5300:4503:49
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0410:3617:3521:0700:3500:5401:4504:49
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0411:3718:3622:0801:3501:5402:4605:49