اوقات شرعی به افق دهبکری
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی دهبکری

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهبکری

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:39
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهبکری
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1405:4312:3516:0919:2719:4520:3623:51
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1306:4313:3517:0920:2720:4621:3600:50
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1307:4214:3518:0921:2821:4722:3701:50
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1208:4215:3519:0922:2922:4723:3802:50
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1209:4216:3520:1023:2923:4800:3803:50
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1110:4117:3521:1000:3000:4801:3904:50
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1011:4118:3622:1001:3001:4902:4005:50
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1012:4119:3623:1002:3102:5003:4106:50
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1013:4020:3600:1003:3103:5004:4107:50
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0914:4021:3601:1004:3204:5105:4208:51
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0915:4022:3602:1005:3205:5106:4309:51
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0816:4023:3603:1006:3306:5207:4310:51
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0817:4000:3604:1007:3307:5208:4411:51
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0818:3901:3705:1008:3408:5309:4412:51
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0719:3902:3706:1009:3409:5310:4513:51
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0720:3903:3707:1010:3510:5411:4614:51
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0721:3904:3708:1111:3511:5412:4615:51
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0722:3905:3709:1112:3612:5513:4716:51
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0623:3906:3710:1113:3613:5514:4717:51
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0600:3907:3811:1114:3714:5615:4818:51
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0601:3908:3812:1115:3715:5616:4819:52
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0602:3909:3813:1116:3716:5717:4920:52
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0603:3910:3814:1117:3817:5718:4921:52
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0604:3911:3915:1218:3818:5719:4922:52
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0605:3912:3916:1219:3919:5820:5023:52
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0606:3913:3917:1220:3920:5821:5000:52
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0607:3914:3918:1221:3921:5822:5001:53
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0608:3915:3919:1222:3922:5923:5102:53
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0609:4016:4020:1323:4023:5900:5103:53
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0610:4017:4021:1300:4000:5901:5104:53
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:4018:4022:1301:4001:5902:5205:53