اوقات شرعی به افق قولنجی
امروز : یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

امروز
۴ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
اوقات شرعی قولنجی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قولنجی

دوشنبه
۵ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:41
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
سه شنبه
۶ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
چهارشنبه
۷ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
پنجشنبه
۸ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
جمعه
۹ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
شنبه
۱۰ آبان ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:40
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر11:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب17:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا18:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:09
اوقات شرعی آبان ماه به افق قولنجی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/8/1پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹04:3205:4111:4415:0117:4818:0318:4223:10
1399/8/2جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹04:3205:4111:4415:0217:4818:0318:4123:10
1399/8/3شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹04:3205:4111:4415:0217:4818:0318:4123:10
1399/8/4یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹04:3205:4111:4415:0217:4718:0218:4123:09
1399/8/5دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹04:3105:4111:4415:0217:4718:0218:4123:09
1399/8/6سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹04:3105:4011:4415:0317:4718:0218:4123:09
1399/8/7چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹04:3105:4011:4415:0317:4718:0218:4123:09
1399/8/8پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹04:3105:4011:4415:0317:4718:0218:4123:09
1399/8/9جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹04:3105:4011:4415:0317:4718:0218:4123:09
1399/8/10شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0417:4718:0218:4123:09
1399/8/11یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0417:4718:0218:4223:09
1399/8/12دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0417:4718:0218:4223:09
1399/8/13سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0417:4718:0218:4223:09
1399/8/14چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0517:4718:0218:4223:09
1399/8/15پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0517:4718:0218:4223:08
1399/8/16جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0517:4718:0218:4223:08
1399/8/17شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0517:4718:0318:4223:08
1399/8/18یکشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0617:4718:0318:4223:09
1399/8/19دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0617:4718:0318:4323:09
1399/8/20سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹04:3005:4011:4415:0617:4718:0318:4323:09
1399/8/21چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4415:0717:4818:0318:4323:09
1399/8/22پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4415:0717:4818:0318:4323:09
1399/8/23جمعه ۲۳ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4415:0717:4818:0318:4323:09
1399/8/24شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4415:0817:4818:0418:4423:09
1399/8/25یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4515:0817:4818:0418:4423:09
1399/8/26دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4515:0817:4818:0418:4423:09
1399/8/27سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹04:3005:4111:4515:0917:4918:0418:4423:09
1399/8/28چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۹04:3005:4211:4515:0917:4918:0418:4523:09
1399/8/29پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹04:3005:4211:4515:0917:4918:0518:4523:10
1399/8/30جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹04:3005:4211:4615:1017:4918:0518:4523:10