اوقات شرعی به افق آگجه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی آگجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آگجه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آگجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3406:1413:2117:0920:2820:4821:4400:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1414:2118:0921:2821:4922:4501:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1315:2119:0922:2922:5023:4602:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1316:2120:1023:3023:5000:4703:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1217:2121:1000:3100:5101:4804:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1218:2122:1001:3101:5202:4905:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:1119:2123:1002:3202:5303:5006:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:1120:2200:1003:3303:5304:5107:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:1021:2201:1104:3304:5405:5208:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:1022:2202:1105:3405:5506:5309:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:1023:2203:1106:3506:5507:5310:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0900:2204:1107:3507:5608:5411:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0901:2205:1108:3608:5709:5512:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0902:2306:1209:3609:5710:5613:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0903:2307:1210:3710:5811:5714:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0804:2308:1211:3811:5912:5715:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0805:2309:1212:3812:5913:5816:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2223:0806:2310:1213:3914:0014:5917:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0807:2311:1314:3915:0015:5918:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2201:0808:2412:1315:4016:0117:0019:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0809:2413:1316:4017:0118:0020:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2103:0810:2414:1317:4118:0219:0121:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2104:0811:2415:1318:4119:0220:0122:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2105:0812:2416:1419:4120:0321:0223:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2106:0813:2517:1420:4221:0322:0200:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2107:0814:2518:1421:4222:0323:0301:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2108:0815:2519:1422:4223:0400:0302:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0816:2520:1523:4300:0401:0403:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0817:2621:1500:4301:0402:0404:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0818:2622:1501:4302:0503:0405:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0819:2623:1502:4403:0504:0406:33