اوقات شرعی به افق آگجه
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی آگجه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آگجه

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آگجه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1413:2117:0920:2820:4821:4500:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1414:2118:0921:2921:4922:4601:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3208:1315:2119:1022:2922:5023:4702:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3109:1316:2120:1023:3023:5100:4803:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3010:1217:2121:1000:3100:5101:4804:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2911:1218:2122:1001:3101:5202:4905:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2812:1119:2223:1002:3202:5303:5006:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2813:1120:2200:1003:3303:5404:5107:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2714:1021:2201:1104:3304:5405:5208:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2615:1022:2202:1105:3405:5506:5309:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2616:1023:2203:1106:3506:5607:5410:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2517:0900:2204:1107:3507:5608:5411:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2518:0901:2205:1108:3608:5709:5512:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2419:0902:2306:1209:3709:5810:5613:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2420:0803:2307:1210:3710:5811:5714:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2321:0804:2308:1211:3811:5912:5715:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2322:0805:2309:1212:3812:5913:5816:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2223:0806:2310:1213:3914:0014:5917:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2200:0807:2311:1314:3915:0015:5918:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2201:0808:2412:1315:4016:0117:0019:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2202:0809:2413:1316:4017:0118:0120:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2103:0810:2414:1317:4118:0219:0121:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2104:0811:2415:1418:4119:0220:0222:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2105:0812:2416:1419:4120:0321:0223:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2106:0813:2517:1420:4221:0322:0200:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2107:0814:2518:1421:4222:0323:0301:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2108:0815:2519:1422:4223:0400:0302:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2109:0816:2520:1523:4300:0401:0403:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0817:2621:1500:4301:0402:0404:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0818:2622:1501:4302:0503:0405:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2212:0819:2623:1502:4403:0504:0406:33