اوقات شرعی به افق کامیاران
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی کامیاران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کامیاران

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کامیاران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1513:1917:0520:2420:4421:3900:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1414:1918:0521:2421:4422:4001:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1415:1919:0622:2522:4523:4102:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1316:1920:0623:2623:4600:4203:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1217:1921:0600:2600:4701:4304:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1218:1922:0601:2701:4702:4305:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1219:2023:0602:2802:4803:4406:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1120:2000:0603:2803:4904:4507:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:1121:2001:0704:2904:4905:4608:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:1022:2002:0705:3005:5006:4709:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:1023:2003:0706:3006:5107:4810:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:1000:2004:0707:3107:5108:4811:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:1001:2005:0708:3108:5209:4912:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:0902:2106:0709:3209:5310:5013:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0903:2107:0810:3310:5311:5114:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:0904:2108:0811:3311:5412:5115:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2622:0905:2109:0812:3412:5413:5216:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0906:2110:0813:3413:5514:5317:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0807:2111:0814:3514:5515:5318:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0808:2212:0915:3515:5616:5419:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2502:0809:2213:0916:3616:5617:5420:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0810:2214:0917:3617:5718:5521:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0811:2215:0918:3618:5719:5522:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0812:2216:1019:3719:5820:5623:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0813:2317:1020:3720:5821:5600:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0814:2318:1021:3721:5822:5701:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0915:2319:1022:3822:5923:5702:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0916:2320:1023:3823:5900:5703:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0917:2421:1100:3800:5901:5804:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0918:2422:1101:3902:0002:5805:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2512:0919:2423:1102:3903:0003:5806:32