اوقات شرعی به افق دیزگران
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی دیزگران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیزگران

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیزگران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1413:1817:0520:2320:4321:3800:29
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1414:1818:0521:2321:4422:3901:29
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1315:1819:0522:2422:4423:4002:29
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3309:1316:1920:0523:2523:4500:4103:29
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3210:1217:1921:0500:2600:4601:4204:29
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3111:1218:1922:0501:2601:4702:4305:29
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1119:1923:0602:2702:4703:4406:29
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1120:1900:0603:2803:4804:4407:29
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2914:1021:1901:0604:2804:4905:4508:29
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:1022:1902:0605:2905:4906:4609:29
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:1023:1903:0606:3006:5007:4710:29
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2717:0900:2004:0607:3007:5108:4811:29
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:0901:2005:0708:3108:5109:4812:29
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2619:0902:2006:0709:3109:5210:4913:29
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:0903:2007:0710:3210:5211:5014:29
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:0804:2008:0711:3211:5312:5115:29
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2522:0805:2009:0712:3312:5413:5116:29
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:0806:2110:0813:3313:5414:5217:29
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0807:2111:0814:3414:5515:5218:29
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2401:0808:2112:0815:3415:5516:5319:29
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0809:2113:0816:3516:5617:5420:29
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0810:2114:0817:3517:5618:5421:30
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0811:2215:0918:3618:5719:5522:30
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0812:2216:0919:3619:5720:5523:30
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0813:2217:0920:3620:5721:5500:30
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0814:2218:0921:3721:5822:5601:30
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0815:2219:1022:3722:5823:5602:30
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0816:2320:1023:3723:5800:5703:31
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0817:2321:1000:3800:5901:5704:31
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0818:2322:1001:3801:5902:5705:31
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0919:2323:1002:3802:5903:5706:31