اوقات شرعی به افق دیزگران
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی دیزگران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیزگران

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیزگران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3506:1413:1817:0520:2320:4321:3800:29
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3407:1314:1818:0521:2421:4422:3901:29
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1315:1819:0522:2422:4523:4002:29
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1216:1920:0523:2523:4500:4103:29
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3210:1217:1921:0500:2600:4601:4204:29
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3111:1118:1922:0501:2601:4702:4305:29
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3012:1119:1923:0602:2702:4703:4406:29
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1120:1900:0603:2803:4804:4507:29
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2914:1021:1901:0604:2804:4905:4508:29
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2815:1022:1902:0605:2905:5006:4609:29
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:1023:1903:0606:3006:5007:4710:29
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2717:0900:2004:0707:3007:5108:4811:29
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:0901:2005:0708:3108:5109:4912:29
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2619:0902:2006:0709:3109:5210:4913:29
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:0803:2007:0710:3210:5311:5014:29
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2521:0804:2008:0711:3311:5312:5115:29
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:0805:2009:0712:3312:5413:5116:29
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:0806:2110:0813:3413:5414:5217:29
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2400:0807:2111:0814:3414:5515:5318:29
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2401:0808:2112:0815:3515:5516:5319:29
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0809:2113:0816:3516:5617:5420:29
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0810:2114:0917:3517:5618:5421:30
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0811:2215:0918:3618:5719:5522:30
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0812:2216:0919:3619:5720:5523:30
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0813:2217:0920:3720:5721:5600:30
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0814:2218:0921:3721:5822:5601:30
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0815:2319:1022:3722:5823:5602:30
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:0816:2320:1023:3823:5800:5703:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:0817:2321:1000:3800:5901:5704:31
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0818:2322:1001:3801:5902:5705:31
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0919:2323:1002:3802:5903:5706:31