اوقات شرعی به افق قروه
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی قروه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق قروه

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق قروه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:1013:1517:0320:2120:4121:3700:26
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:1014:1618:0321:2221:4222:3801:26
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0915:1619:0322:2222:4323:3902:26
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0916:1620:0323:2323:4300:3903:26
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0817:1621:0300:2400:4401:4004:26
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0818:1622:0301:2401:4502:4105:26
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0719:1623:0402:2502:4503:4206:26
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0720:1600:0403:2603:4604:4307:26
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0721:1601:0404:2604:4705:4408:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0622:1602:0405:2705:4806:4509:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2316:0623:1703:0406:2806:4807:4610:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0500:1704:0407:2807:4908:4611:26
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0501:1705:0508:2908:5009:4712:26
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0502:1706:0509:2909:5010:4813:26
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0503:1707:0510:3010:5111:4914:26
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0404:1708:0511:3111:5112:4915:26
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0405:1809:0512:3112:5213:5016:26
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0406:1810:0613:3213:5214:5117:26
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0407:1811:0614:3214:5315:5118:26
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0408:1812:0615:3315:5316:5219:26
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0409:1813:0616:3316:5417:5220:26
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0410:1914:0617:3317:5418:5321:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0411:1915:0718:3418:5519:5322:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0412:1916:0719:3419:5520:5423:27
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0413:1917:0720:3520:5621:5400:27
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0414:1918:0721:3521:5622:5501:27
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0415:2019:0822:3522:5623:5502:27
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0416:2020:0823:3623:5700:5503:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0417:2021:0800:3600:5701:5604:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0418:2022:0801:3601:5702:5605:28
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0519:2123:0802:3602:5703:5606:28