اوقات شرعی به افق دهگلان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی دهگلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهگلان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهگلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1213:1717:0420:2320:4321:3900:27
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1114:1718:0421:2321:4422:4001:27
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1115:1719:0522:2422:4423:4102:27
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1016:1720:0523:2523:4500:4103:27
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1017:1721:0500:2500:4601:4204:27
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:0918:1722:0501:2601:4702:4305:27
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:0919:1823:0502:2702:4703:4406:27
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:0820:1800:0503:2703:4804:4507:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2614:0821:1801:0604:2804:4905:4608:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2515:0722:1802:0605:2905:4906:4709:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0723:1803:0606:2906:5007:4810:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2417:0700:1804:0607:3007:5108:4811:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0601:1805:0608:3108:5109:4912:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2319:0602:1906:0709:3109:5210:5013:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0603:1907:0710:3210:5311:5114:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2221:0604:1908:0711:3211:5312:5115:27
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2122:0605:1909:0712:3312:5413:5216:27
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0506:1910:0713:3313:5414:5317:27
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2100:0507:2011:0814:3414:5515:5318:27
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0508:2012:0815:3415:5516:5419:27
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2002:0509:2013:0816:3516:5617:5420:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:0510:2014:0817:3517:5618:5521:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0511:2015:0818:3618:5719:5522:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2005:0512:2116:0919:3619:5720:5623:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0513:2117:0920:3620:5721:5600:28
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0514:2118:0921:3721:5822:5701:28
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0515:2119:0922:3722:5823:5702:28
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0516:2120:1023:3723:5800:5703:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0517:2221:1000:3800:5901:5804:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0618:2222:1001:3801:5902:5805:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0619:2223:1002:3802:5903:5806:29