اوقات شرعی به افق دهگلان
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی دهگلان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دهگلان

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دهگلان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1213:1717:0420:2320:4321:3900:27
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1114:1718:0421:2321:4422:4001:27
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1015:1719:0522:2422:4523:4102:27
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1016:1720:0523:2523:4500:4203:27
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:0917:1721:0500:2600:4601:4304:27
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0918:1722:0501:2601:4702:4305:27
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0819:1823:0502:2702:4803:4406:27
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:0820:1800:0503:2803:4804:4507:27
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:0821:1801:0604:2804:4905:4608:27
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:0722:1802:0605:2905:5006:4709:27
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0723:1803:0606:3006:5007:4810:27
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2417:0700:1804:0607:3007:5108:4811:27
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0601:1805:0608:3108:5209:4912:27
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2319:0602:1906:0709:3109:5210:5013:27
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0603:1907:0710:3210:5311:5114:27
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2221:0604:1908:0711:3211:5312:5115:27
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2122:0505:1909:0712:3312:5413:5216:27
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2123:0506:1910:0713:3413:5414:5317:27
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2100:0507:2011:0814:3414:5515:5318:27
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2001:0508:2012:0815:3415:5516:5419:27
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2002:0509:2013:0816:3516:5617:5420:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2003:0510:2014:0817:3517:5618:5521:28
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2004:0511:2015:0918:3618:5719:5522:28
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2005:0512:2116:0919:3619:5720:5623:28
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0513:2117:0920:3720:5821:5600:28
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0514:2118:0921:3721:5822:5701:28
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2008:0515:2119:0922:3722:5823:5702:28
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0516:2120:1023:3823:5900:5703:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0617:2221:1000:3800:5901:5804:29
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0618:2222:1001:3801:5902:5805:29
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0619:2223:1002:3802:5903:5806:29