اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی حسین آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق حسین آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1213:1817:0620:2520:4521:4100:28
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1114:1818:0621:2521:4622:4201:28
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1115:1819:0622:2622:4623:4302:28
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1016:1820:0623:2723:4700:4403:28
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1017:1921:0700:2700:4801:4504:28
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:0918:1922:0701:2801:4902:4605:28
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:0919:1923:0702:2902:4903:4706:28
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:0920:1900:0703:3003:5004:4807:28
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:0821:1901:0704:3004:5105:4808:28
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:0822:1902:0805:3105:5206:4909:28
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0723:1903:0806:3106:5207:5010:28
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:0700:1904:0807:3207:5308:5111:28
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0701:2005:0808:3308:5409:5212:28
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:0702:2006:0809:3309:5410:5213:28
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0603:2007:0910:3410:5511:5314:28
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2121:0604:2008:0911:3411:5512:5415:28
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2122:0605:2009:0912:3512:5613:5416:28
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2123:0606:2110:0913:3513:5614:5517:28
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2000:0607:2111:0914:3614:5715:5618:28
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2001:0608:2112:1015:3615:5716:5619:28
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2002:0509:2113:1016:3716:5817:5720:28
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2003:0510:2114:1017:3717:5818:5721:29
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2004:0511:2215:1018:3818:5919:5822:29
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2005:0512:2216:1119:3819:5920:5823:29
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1906:0513:2217:1120:3821:0021:5900:29
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0614:2218:1121:3922:0022:5901:29
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0615:2219:1122:3923:0000:0002:29
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0616:2320:1123:3900:0101:0003:29
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0617:2321:1200:4001:0102:0004:30
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0618:2322:1201:4002:0103:0005:30
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0619:2323:1202:4003:0104:0106:30