اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:36
اوقات شرعی حسین آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق حسین آباد کردستان

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:37
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:38
اوقات شرعی تیر ماه به افق حسین آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:2006:0613:2317:1220:4021:0222:0100:30
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:2007:0714:2418:1221:4122:0223:0101:30
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:2108:0715:2419:1322:4123:0200:0102:31
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:2109:0716:2420:1323:4100:0201:0103:31
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2110:0817:2421:1300:4101:0202:0104:31
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2211:0818:2422:1301:4102:0203:0105:31
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2212:0819:2523:1302:4103:0204:0106:32
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2313:0920:2500:1403:4104:0205:0107:32
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2314:0921:2501:1404:4105:0206:0108:32
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2415:0922:2502:1405:4106:0207:0109:32
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2416:1023:2503:1406:4107:0208:0110:33
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2517:1000:2604:1407:4108:0209:0111:33
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2618:1101:2605:1508:4109:0210:0012:33
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2619:1102:2606:1509:4110:0211:0013:33
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2720:1203:2607:1510:4011:0112:0014:34
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2821:1204:2608:1511:4012:0112:5915:34
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2922:1305:2709:1512:4013:0113:5916:34
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2923:1306:2710:1513:4014:0114:5917:34
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:3000:1407:2711:1514:3915:0015:5818:35
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:3101:1508:2712:1515:3916:0016:5819:35
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3202:1509:2713:1616:3916:5917:5720:35
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3303:1610:2714:1617:3817:5918:5621:36
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3404:1611:2715:1618:3818:5919:5622:36
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3505:1712:2716:1619:3719:5820:5523:36
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3606:1813:2817:1620:3720:5821:5500:36
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3707:1814:2818:1621:3721:5722:5401:37
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3808:1915:2819:1622:3622:5623:5302:37
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3909:2016:2820:1623:3523:5600:5203:37
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:4010:2117:2821:1600:3500:5501:5204:37
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:4111:2118:2822:1601:3401:5502:5105:37
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4212:2219:2823:1602:3402:5403:5006:38