اوقات شرعی به افق تیژ تیژ
امروز : یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی تیژ تیژ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تیژ تیژ

دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تیژ تیژ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3406:1413:2017:0720:2620:4621:4200:30
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3307:1414:2018:0821:2721:4722:4301:30
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3308:1315:2019:0822:2722:4823:4402:30
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3209:1316:2020:0823:2823:4800:4503:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3110:1217:2021:0800:2900:4901:4604:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3011:1218:2022:0801:2901:5002:4705:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2912:1119:2123:0802:3002:5103:4806:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2913:1120:2100:0903:3103:5104:4907:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2814:1021:2101:0904:3104:5205:4908:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2715:1022:2102:0905:3205:5306:5009:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2716:1023:2103:0906:3306:5307:5110:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2617:0900:2104:0907:3307:5408:5211:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2618:0901:2105:1008:3408:5509:5312:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2519:0902:2206:1009:3509:5510:5313:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2520:0903:2207:1010:3510:5611:5414:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2421:0804:2208:1011:3611:5712:5515:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2422:0805:2209:1012:3612:5713:5516:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2323:0806:2210:1113:3713:5814:5617:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2300:0807:2211:1114:3714:5815:5718:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2301:0808:2312:1115:3815:5916:5719:30
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2302:0809:2313:1116:3816:5917:5820:30
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2203:0810:2314:1117:3918:0018:5821:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2204:0811:2315:1218:3919:0019:5922:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2205:0812:2316:1219:3920:0020:5923:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2206:0813:2417:1220:4021:0122:0000:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2207:0814:2418:1221:4022:0123:0001:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0815:2419:1322:4023:0100:0002:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0816:2420:1323:4100:0201:0103:31
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0817:2521:1300:4101:0202:0104:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2211:0818:2522:1301:4102:0203:0105:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0919:2523:1302:4103:0304:0206:32