اوقات شرعی به افق سوته
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی سوته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سوته

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سوته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1413:2117:1020:2920:4921:4600:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3207:1414:2118:1021:2921:5022:4701:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1315:2119:1022:3022:5123:4802:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:1316:2220:1023:3123:5100:4903:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:1217:2221:1100:3100:5201:4904:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:1218:2222:1101:3201:5302:5005:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2812:1119:2223:1102:3302:5403:5106:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2713:1120:2200:1103:3403:5404:5207:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:1021:2201:1104:3404:5505:5308:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2615:1022:2202:1205:3505:5606:5409:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2516:1023:2203:1206:3606:5607:5510:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2517:0900:2304:1207:3607:5708:5611:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2418:0901:2305:1208:3708:5809:5612:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2419:0902:2306:1209:3709:5810:5713:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2320:0803:2307:1310:3810:5911:5814:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2321:0804:2308:1311:3912:0012:5915:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2222:0805:2309:1312:3913:0013:5916:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2223:0806:2410:1313:4014:0115:0017:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2200:0807:2411:1314:4015:0116:0118:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2101:0808:2412:1415:4116:0217:0119:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2102:0809:2413:1416:4117:0218:0220:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2103:0810:2414:1417:4218:0319:0221:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2104:0811:2515:1418:4219:0320:0322:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2105:0812:2516:1519:4220:0421:0323:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2006:0813:2517:1520:4321:0422:0400:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2007:0814:2518:1521:4322:0423:0401:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2008:0815:2619:1522:4323:0500:0402:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2009:0816:2620:1523:4400:0501:0503:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0817:2621:1600:4401:0502:0504:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2111:0818:2622:1601:4402:0603:0505:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0819:2623:1602:4403:0604:0606:33