اوقات شرعی به افق سقز
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی سقز

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سقز

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سقز
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1413:2217:1120:3020:5021:4700:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1314:2218:1121:3021:5122:4801:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1315:2219:1122:3122:5223:4902:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1216:2220:1123:3223:5300:5003:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1217:2221:1100:3300:5301:5104:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1118:2222:1201:3301:5402:5205:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1119:2223:1202:3402:5503:5306:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:1020:2200:1203:3503:5604:5407:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:1021:2201:1204:3504:5605:5508:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:0922:2302:1205:3605:5706:5609:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:0923:2303:1306:3706:5807:5610:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:0900:2304:1307:3707:5808:5711:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:0801:2305:1308:3808:5909:5812:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:0802:2306:1309:3910:0010:5913:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0803:2307:1310:3911:0012:0014:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2121:0804:2408:1411:4012:0113:0015:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2122:0705:2409:1412:4013:0114:0116:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:0706:2410:1413:4114:0215:0217:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2000:0707:2411:1414:4115:0316:0218:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2001:0708:2412:1515:4216:0317:0319:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2002:0709:2513:1516:4217:0418:0320:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1903:0710:2514:1517:4318:0419:0421:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1904:0711:2515:1518:4319:0420:0422:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1905:0712:2516:1519:4320:0521:0523:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1906:0713:2517:1620:4421:0522:0500:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1907:0714:2618:1621:4422:0623:0601:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1908:0715:2619:1622:4523:0600:0602:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1909:0716:2620:1623:4500:0601:0603:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0717:2621:1700:4501:0702:0704:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0818:2622:1701:4502:0703:0705:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0819:2723:1702:4603:0704:0706:33