اوقات شرعی به افق سروآباد
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی سروآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سروآباد

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سروآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3606:1613:2117:0920:2720:4721:4300:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3507:1514:2118:0921:2821:4822:4401:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3408:1515:2119:0922:2922:4923:4502:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3309:1416:2220:0923:2923:5000:4603:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:3310:1417:2221:0900:3000:5001:4704:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:3211:1318:2222:1001:3101:5102:4805:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:3112:1319:2223:1002:3102:5203:4906:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:3013:1220:2200:1003:3203:5304:5007:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:3014:1221:2201:1004:3304:5305:5108:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2915:1122:2202:1005:3305:5406:5109:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2816:1123:2203:1006:3406:5507:5210:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2817:1100:2304:1107:3507:5508:5311:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2718:1101:2305:1108:3508:5609:5412:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2719:1002:2306:1109:3609:5710:5413:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2620:1003:2307:1110:3610:5711:5514:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2621:1004:2308:1111:3711:5812:5615:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2522:1005:2309:1212:3712:5813:5716:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2523:1006:2410:1213:3813:5914:5717:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2500:0907:2411:1214:3814:5915:5818:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2501:0908:2412:1215:3916:0016:5819:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2402:0909:2413:1216:3917:0017:5920:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2403:0910:2414:1317:4018:0118:5921:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2404:0911:2515:1318:4019:0120:0022:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2405:0912:2516:1319:4120:0221:0023:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0913:2517:1320:4121:0222:0100:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0914:2518:1421:4122:0223:0101:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2408:0915:2619:1422:4223:0300:0202:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2409:1016:2620:1423:4200:0301:0203:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2410:1017:2621:1400:4201:0302:0204:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2411:1018:2622:1401:4202:0403:0305:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2412:1019:2623:1502:4303:0404:0306:34