اوقات شرعی به افق سروآباد
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی سروآباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سروآباد

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سروآباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3606:1613:2117:0920:2720:4721:4300:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3507:1514:2118:0921:2821:4822:4401:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3408:1515:2119:0922:2822:4923:4502:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3409:1416:2220:0923:2923:5000:4603:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3310:1417:2221:0900:3000:5001:4704:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:3211:1318:2222:0901:3101:5102:4805:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:3112:1319:2223:1002:3102:5203:4906:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:3013:1220:2200:1003:3203:5204:5007:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:3014:1221:2201:1004:3304:5305:5008:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2915:1222:2202:1005:3305:5406:5109:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2816:1123:2203:1006:3406:5507:5210:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2817:1100:2304:1107:3407:5508:5311:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2718:1101:2305:1108:3508:5609:5412:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2719:1002:2306:1109:3609:5610:5413:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2620:1003:2307:1110:3610:5711:5514:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2621:1004:2308:1111:3711:5812:5615:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2622:1005:2309:1212:3712:5813:5616:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2523:1006:2410:1213:3813:5914:5717:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2500:0907:2411:1214:3814:5915:5818:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2501:0908:2412:1215:3916:0016:5819:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2402:0909:2413:1216:3917:0017:5920:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2403:0910:2414:1317:4018:0118:5921:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2404:0911:2515:1318:4019:0120:0022:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2405:0912:2516:1319:4120:0221:0023:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0913:2517:1320:4121:0222:0100:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0914:2518:1421:4122:0223:0101:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0915:2519:1422:4223:0300:0202:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2409:1016:2620:1423:4200:0301:0203:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2410:1017:2621:1400:4201:0302:0204:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2411:1018:2622:1401:4202:0303:0205:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2412:1019:2623:1502:4303:0404:0306:33