اوقات شرعی به افق علی آباد کردستان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی علی آباد کردستان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد کردستان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق علی آباد کردستان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:1113:1917:0820:2720:4721:4400:28
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:1014:1918:0821:2821:4822:4501:28
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:1015:1919:0822:2822:4923:4602:28
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0916:1920:0923:2923:5000:4703:28
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0917:1921:0900:3000:5101:4804:28
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0818:1922:0901:3101:5102:4905:28
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0819:1923:0902:3102:5203:5006:28
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0720:1900:0903:3203:5304:5107:27
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0721:2001:1004:3304:5405:5208:27
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0622:2002:1005:3305:5406:5309:27
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0623:2003:1006:3406:5507:5410:27
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0600:2004:1007:3507:5608:5511:27
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0501:2005:1008:3508:5609:5512:27
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0502:2006:1109:3609:5710:5613:27
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0503:2107:1110:3610:5811:5714:27
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0504:2108:1111:3711:5812:5815:28
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0405:2109:1112:3812:5913:5816:28
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0406:2110:1113:3813:5914:5917:28
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0407:2111:1214:3915:0016:0018:28
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0408:2112:1215:3916:0017:0019:28
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0409:2213:1216:4017:0118:0120:28
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0410:2214:1217:4018:0119:0121:28
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0411:2215:1318:4019:0220:0222:28
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0412:2216:1319:4120:0221:0223:28
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0413:2217:1320:4121:0322:0300:29
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0414:2318:1321:4222:0323:0301:29
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0415:2319:1322:4223:0300:0402:29
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0416:2320:1423:4200:0401:0403:29
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0417:2321:1400:4201:0402:0404:29
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0418:2422:1401:4302:0403:0505:29
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0519:2423:1402:4303:0404:0506:30